Navigácia

 • Pomôcky pre prvákov

   

  V prípade, že chcete nakúpiť pre svojho prváka pomôcky ponúkame Vám predbežný zoznam pomôcok, ktoré môžete postupne priniesť do školy v priebehu septembra a podľa pokynov triednej učiteľky, ktoré dostanete v prvý deň v škole:

  • uterák, tekuté mydlo, 4x toaletný papier, vyťahovacie vreckovky
  • úbor na telesnú výchovu - tričko, tepláková súprava, ponožky, tenisky s bielou podrážkou, nie cvičky
  • prezuvky - pevná obuv bez čiernej podrážky
  • pomôcky na výtvarnú výchovu - vodové farby, temperové farby, malá paleta, štetec plochý č.10/12, štetec ohrúhly č. 6/8, nádoba na vodu, nožnice (nie špicaté), farebný papier (obyčajný nie samolepiaci), lepidlo 2 ks - vysúvaciu tyčinku aj tekuté, čierny tuš, voskovky (12 ks), výkresy A4 - 20 ks, výkresy A3 - 20 ks,  náčrtový alebo kancelársky papier - ľubovoľné množstvo, môže byť použitý z jednej strany z kancelárie, plastelína, fólia alebo obrus na lavicu, staré tričko VŠETKO DONIESŤ V PRIEBEHU SEPTEMBRA V KRABICI OD TOPÁNOK  ALEBO V PLASTOVOM BOXE , OZNAČENÉ MENOM
  • peračník - farbičky 12 ks, ceruzka č. 1, 2 (mäkká) minimálne 3 ks, atramentové pero (stačí od novembra),   strúhadlo, guma,  zmizík neodporúčam - nekupovať!,
  • zošity č. 511 - na písanie, cvičná písanka -  5 ks 
  • zošity č. 511 s pomocnou linajkou  - 3 ks
  • zošit č. 512 - 5 ks - na matematiku
  • zošit č. 624 - 2 ks – ZRKADIELKO, ŠKD – slovníček
  • zošit č. 410 - 3 ks – Prvouka , Anglický jazyk,
  • zošit č. 440  -  Kreslenie
  • zošit č. 510 - 1 ks -  Náboženstvo
  • Všetky zošity označiť menom a napísať názov predmetu
  • ŽIACKU KNIŽKU NEKUPOVAŤ - zabezpečí škola, údaje o škole a učiteľovi nevypisovať, len údaje o dieťati a rodičov.

  Do zrkadielka prosíme na prvú stranu napísať údaje, ktoré potrebujeme:

  meno dieťaťa, bydlisko, telefón domov

  meno otca, telefón do práce, telefón domov (mobil), email

  meno matky, telefón do práce, telefón domov (mobil), email

  meno ošetrujúceho lekára, zdravotná poisťovňa

   

 • Pomôcky pre druhákov

  Hygienické vrecúško - uterák, 4x toaletný papier, 2x vyťahovacie vreckovky, tekuté mydlo nekupovať máme z minulého roka 

  Telesná výchova - tričko, tepláková súprava, ponožky, tenisky s bielou podrážkou, nie cvičky

  Prezuvky - pevná obuv bez čiernej podrážky

  Výtvarná výchova -   vodové farby, temperové farby, malá paleta, štetec plochý č.10/12, štetec okrúhly č. 6/8, nádoba na vodu, nožnice (nie špicaté), farebný papier (obyčajný nie samolepiaci), lepidlo 2 ks - vysúvaciu tyčinku aj 1 ks tekuté, čierny tuš, voskovky (12 ks), výkresy A4 - 20 ks, výkresy A3 - 10 ks,  náčrtový alebo kancelársky papier - ľubovoľné množstvo, môže byť použitý z jednej strany z kancelárie, plastelína, fólia alebo obrus na lavicu, staré tričko VŠETKO DONIESŤ V PRIEBEHU SEPTEMBRA V KRABICI OD TOPÁNOK  ALEBO V PLASTOVOM BOXE , OZNAČENÉ MENOM

  Peračník - atramentové pero, Tornádo alebo bombičkové nie gumovacie, 3 ceruzky, guma, strúhadlo, farebné farbičky, zmizík nekupovať 

  Zošity:  ANJ -  č. 420,

              PVO-č. 420

              SJL- č.512 - 6 ks

              MAT-č. 523 5ks

              KNB- č.520

              HUV- notový

              Kreslenie - 440 

              Zrkadielko- 2ks

    Žiacku knižku – nekupovať, zabezpečí škola, 

   

 • Pomôcky pre tretiakov

   

  Potrebné je počas prvého týždňa zakúpiť zošity na jednotlivé predmety. 

  • uterák, tekuté mydlo, 4x toaletný papier ,  vyťahovacie vreckovky 2x,  hygienické vrecúško nepotrebujeme
  • úbor na telesnú výchovu - tričko, tepláková súprava, ponožky, tenisky s bielou podrážkou, nie cvičky
  • prezuvky - pevná obuv bez čiernej podrážky
  • pomôcky na výtvarnú výchovu - vodové farby, temperové farby, malá paleta, štetec plochý č.10/12, štetec okrúhly č. 6/8, nádoba na vodu, nožnice (nie špicaté), farebný papier (obyčajný nie samolepiaci), lepidlo - vysúvaciu tyčinku aj tekuté, čierny tuš, voskovky (12 ks), výkresy A4 - 20 ks, výkresy A3 - 20 ks, náčrtový alebo kancelársky papier - ľubovoľné množstvo, môže byť použitý z jednej strany z kancelárie, plastelína, fólia alebo obrus na lavicu, staré tričko VŠETKO DONIESŤ V PRIEBEHU SEPTEMBRA V KRABICI OD TOPÁNOK OZNAČENÉ MENOM
  • peračník - farbičky 12 ks, ceruzky 2 ks, atramentové pero alebo gumovacie, strúhadlo, gumu, zmizík, prepisovacie pero
  • zošity č. 523 – Slovenský jazyk 1 ks, Diktáty 1 ks, Domáce diktáty 1 ks, SJL čítanie 1 ks, Anglický jazyk 2ks, Matematika – 1ks, Rozcvičky z matematiky 1 ks Prírodoveda 1ks, Vlastiveda 1ks ( spolu 6 ks)
  • zošit č. 624 - 1 ks  - slovníček (zrkadielko)
  • zošit č. 520 - 4 ks – geometria, prírodoveda, vlastiveda, náboženstvo
  • zošit na hudobnú výchovu 
 • Pomôcky pre štvrtákov

   

  Potrebné je počas prvého týždňa zakúpiť zošity na jednotlivé predmety. Ďalšie veci  môžete doniesť postupne počas celého mesiaca septembra.

  • uterák, tekuté mydlo, 4x toaletný papier, vyťahovacie vreckovky, hygienické vrecúško nepotrebujeme
  • úbor na telesnú výchovu - tričko, tepláky alebo krátke nohavice,   ponožky, tenisky s bielou podrážkou, nie cvičky
  • prezuvky - pevná obuv bez čiernej podrážky
  • pomôcky na výtvarnú výchovu - vodové farby, temperové farby, malá paleta, štetec plochý č.10/12, štetec okrúhly č. 6/8, nádoba na vodu, nožnice (nie špicaté), farebný papier (obyčajný nie samolepiaci), lepidlo - vysúvaciu tyčinku aj tekuté, čierny tuš, voskovky (12 ks), výkresy A4 - 20 ks, výkresy A3 - 20 ks, náčrtový alebo kancelársky papier - ľubovoľné množstvo, môže byť použitý z jednej strany z kancelárie, plastelína, fólia alebo obrus na lavicu, staré tričko VŠETKO DONIESŤ V PRIEBEHU SEPTEMBRA V KRABICI OD TOPÁNOK OZNAČENÉ MENOM
  • peračník - farbičky 12 ks, ceruzky 2 ks, atramentové pero alebo gumovacie, strúhadlo, gumu, zmizík, prepisovacie pero
  • zošity č. 523 – slovenský jazyk 1 ks, diktáty 1 ks, domáce diktáty 1 ks, čítanie 1 ks, anglický jazyk 2ks, ( spolu 6 ks)
  • zošit č. 544 - 1 ks   matematika  
  • zošit č. 524 – 1 ks rozcvička z mat
  • zošit č. 624 - 1 ks  - ZRKADIELKO
  • zošit č. 520 - 4 ks – geometria, prírodoveda, vlastiveda, náboženstvo
  • zošit na hudobnú výchovu
  • ŽIACKU KNIŽKU NEKUPOVAŤ - zabezpečí škola, údaje o škole a učiteľovi nevypisovať, len údaje o dieťati a rodičov.
 • Pieseň pre Svätého Otca

   

  Dňa 23.5.2018 sa v Stropkove konal už 23.ročník súťaže Pieseň pre Svätého Otca, ktorý organizuje CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove. Našu školu reprezentovala Františka Daráková zo 7.A s piesňou Poklad od Simy Martausovej. Jej krásny hlas  a prevedenie piesne odcenila aj odborná poroda na čele s pani Zacharovou zlatým pásmom, z čoho sa všetci tešíme a Františke blahoželáme. 

   

 • Literárna noc

  Už tradične sa konala v našej škole literárna noc 18. mája 2018 pre žiakov 7. A a 7. B triedy, na ktorú sa tešili. Formou zábavnej súťaže, pantomímy a prerozprávania príbehu si zopakovali a rozšírili poznatky z literatúry a slovenčiny. Nechýbalo ani športové vyžitie vo forme florbalu a bowlingu. Ráno odchádzali žiaci s pocitom, že aj noc v škole môže byť zábavná a zmysluplná.  p. uč. Kropuchová a p. uč. Ferčáková

 • Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

  Riaditeľka CZŠ s MŠ sv. Gorazda v Prešove vyhlasuje v súlade so zákonom č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

  učiteľ pre primárne vzdelávanie - pracovný pomer na dobu určitú od 1.9.2018 - 31.8.2018

  učiteľ pre primárne vzdelávanie - pracovný pomer počas zastupovania materskej a rodičovskej dovolenky

  učiteľ pre predprimárne vzdelávanie – pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2019 (4 pracovné miesta)

  Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť

  • overené kópie dokladov o vzdelaní

  • profesijný životopis

  • krstný, prípadne sobášny (cirkevný) list

  • odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača

  • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov

  Od úspešného uchádzača budeme pred podpisom zmluvy vyžadovať výpis z registra trestov a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

  Ostatné predpoklady:

  • schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu

  • pozitívny vzťah k deťom a k mládeži

  Termín a miesto výberového konania:

  Termín: oznámený bude uchádzačom písomne 5 dní pred výberovým konaním

  Miesto:  Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda

                Solivarská 49

                080 05 Prešov

  Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je potrebné zaslať osobne alebo poštou (rozhodujúci je dátum podania na pošte) alebo osobne do 1. júna 2018 na adresu školy. Na výberové konanie budete pozvaní emailom, preto je potrebné uviesť Vaše aktuálne údaje.

 • Literárna exkurzia

  V dňoch 15. - 16. mája 2018 sme sa spolu so žiakmi 5., 6. a 7. ročníka vybrali na literárnu exkurziu. Navštívili sme Banskú Štiavnicu, jedno z najkrajších slovenských miest, kde sme mali možnosť navštíviť Banské múzeum v prírode, pozreli sme si hlavné námestie, kde sa nachádza Dom Maríny - veľkej lásky a múzy Andreja Sládkoviča, obdivovali sme aj živý pohyblivý Betlehem. Navštívili sme Nový zámok v Banskej Štiavnici, odkiaľ bol krásny výhľad nielen na celé mesto, ale aj na vzdialenú Kalváriu v Banskej Štiavnici. Naša cesta pokračovala do Kremnice, kde sme boli ubytovaní v penzióne Toliar a kde nás už čakala chutná večera. Druhý deň našej exkurzie bol už slnečnejší a teplejší ako ten prvý. Boli sme si obzrieť centrum Kremnice, navštívili sme Mincovňu a Múzeum gýča v Kremnici. Pokračovali sme až do Kremnických Baní, kde sa nachádza jeden z geografických stredov Európy. Ďalšia cesta, nie tá posledná, nás zaviedla na Národný cintorín v Martine, kde našli miesto svojho posledného odpočinku viaceré známe osobnosti nielen literárneho, ale aj kultúrneho života, medzi nimi aj Martin Kukučín, Ján Smrek, Svetozár Hurban Vajanský, František Hečko, Martin Benka a ďalší. Uctili sme si ich na tomto mieste modlitbou a pokračovali do centra Martina, kde našou poslednou zastávkou bolo Literárne múzeum v Martine. Tam nás už čakala usmiata pani sprievodkyňa, ktorá nás previedla kultúrnym a literárnym životom našej krajiny, predovšetkým obdobím národného obrodenia. Veľká vďaka patrí Pánu Bohu za celý úspešný priebeh exkurzie, ako aj za dobré počasie a taktiež pani sprievodkyni Jane Šimkovej a mojim kolegyniam. Žiaci boli skvelí ako vždy! Ďakujem!

  Katarína Ferčáková

   

   

   

   

   

 • Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

  Riaditeľka Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda v Prešove

  vypisuje výberové konanie na miesto upratovačky.

  Podmienkou zaradenia do výberového konania je bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, manuálna zručnosť

  Predpokladaný nástup do zamestnania: 1. júl 2018

  K žiadosti je potrebné priložiť:

  - žiadosť o prijatie do zamestnania

  - štruktúrovaný životopis

  - doklady o vzdelaní, rekvalifikáciách

  - sobášny (cirkevný) alebo krstný list

  - odporúčanie kňaza farnosti

  - súhlas so spracovaním osobných údajov

  Doručenie žiadosti poštou alebo osobne, uzávierka žiadostí 1. júna 2018

  Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda

  Solivarská 49

  080 05 Prešov

  (na obálku prosím uviesť do rúk riaditeľa)

  Uchádzači, budú písomne pozvaní na výberové konanie

 • Slávnosť prvého svätého prijímania

  Slávnosť prvého svätého prijímania

  13. mája 2018 už tradične na Deň matiek pristúpili naši tretiaci k sviatosti Eucharistie, k 1. svätému prijímaniu. Tešíme sa spolu s nimi  a vyprosujeme im do srdiečok veľkú lásku ku Kristovi, túžbu prijímať ho čo najčastejšie  v Eucharistii a  s radosťou rozvíjať svoju nábožnosť.   Touto cestou ďakujeme všetkým rodičom, ktorí pomohli akýmkoľvek spôsobom pripraviť túto slávnosť aj  posedenie pri raňajkách s pánom kaplánom Pavlom Fedorkom. Dušana Kalinayová 

 • Mesiac testovania

  Pre žiakov našej školy boli uplynulé štyri týždne v znamení elektronického testovania ich vedomostí a schopností ich uplatnenia v reálnom živote (tzv. gramotnost). Najskôr všetci pätnásťroční žiaci našej školy boli podrobení prieskumu, ktorý raz za tri roky vykonáva medzinárodná agentúra OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní (NUCEM). Toto testovanie je  známe pod názvom PISA(2018). Naša škola bola vybraná  NUCEMom ako reprezentatívna vzorka spomedzi všetkých 15-ročných žiakov na Slovensku. Výsledky tohto offline testovania budú dostupné po spracovaní vo všetkých zúčastnených štátoch OECD pravdepodobne začiatkom budúceho roku.

  Následne sa žiaci 4.ročníka otestovali v tzv. čitateľskej a matematickej gramotnosti a žiaci 8.ročníka otestovali svoju čitateľskú gramotnosť. Výsledky tohto online testovania sa žiaci dozvedeli okamžite po ukončení testovania. Spätná väzba „viem, aký som“ ale taktiež nie je ideálna, nakoľko k celkovej úspešnosti (údaj v percentách) chýbajú relevantné údaje, kde konkrétne žiak urobil chyby.

 • Finále - Nie drogám

  Finále - Nie drogám

  V piatok dňa 11.5.2018 sa naši žiaci zúčastnili Súťažno zábavneho podujatia Nie Drogám - Finále, ktoré sa konalo na ZŠ Čsl. armády. Podujatie organizovalo ABC centrum voľného času Prešov a pre všetkých zúčastnených si pripravili nielen súťaže, ale postarali sa aj o kultúrny program. Našim žiakom sa darilo veľmi dobre a v silnej konkurencii skončili na krásnom 2.mieste. Všetci sa už tešíme na ďalšiu súťaž.

  Pavol Lacek

 • Prijímanie žiadosti na predprimárne vzdelávanie

  Košická arcidiecéza ako zriaďovateľ Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda, Solivarská 49, 080 05 Prešov, v súlade s § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasí s termínom podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2018/2019.

  Prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2018/2019 bude od 2. mája 2018 do 4. mája 2018 v budove Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda.

  Žiadosť si môže zákonný zástupca dieťaťa stiahnúť z našej webovej stránky (časť Cirkevná materská škola), potvrdiť ju u lekára (vyžaduje sa informácia o očkovaní), vyplniť prvú stranu a priniesť ju na riaditeľstvo CZŠ s MŠ sv. Gorazda v určenom termíne. Prosíme o úplnosť pri vypĺňaní žiadosti.

  Pri podaní žiadosti je prítomnosť Vášho dieťaťa vítaná.

 • Zápis do prvého ročníka - POĎAKOVANIE

   

  Cirkevná základná škola s materskou školou dňa 4. 4. 2018 slávnostne otvorila svoju náruč pre nových žiakov našej školy, budúcich prváčikov. Chceme sa poďakovať všetkým rodičom, ktorí sa rozhodli a vybrali si našu školu rodinného typu, ktorá je zárukou kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Našu školu si vyberajú rodičia preto, lebo vedia, že učitelia riešia školské problémy s pochopením a s láskou. Zároveň radi uvítame ďalších predškolákov, budúcich prvákov a rodičov, ktorí  hľadajú pre svoje dieťa to najlepšie.

  Mgr. Erika Bilá

 • Apríl mesiac lesov

   

  „Chráňme si naše lesy, zvieratá a rastliny!“ bolo hlavným mottom prednášky s lesníkmi. Našu školu dňa 24. 4. 2018  navštívili žiaci a učitelia Strednej lesníckej školy v Prešove, ktorí zaujímavo rozprávali o zvieratách, rastlinách a ochrane prírody. Žiaci boli rozdelení do dvoch stanovíšť. Prvé stanovište bolo zamerané na vábenie zveri, spoznávanie zvierat podľa stôp.  Žiakom bol predstavený jastrab lesný. Žiaci sa ho mohli dotknúť a tí odvážnejší aj zobrať na ruku. Druhé stanovište bolo zamerané na zvieracie rodinky v lese, na jedovaté huby a spoznávanie sadrových odliatkov stôp zvierat. Akcia bola úspešná. Žiaci sa interaktívnym spôsobom mimo školských lavíc naučili veľa o našom lese a jeho spoločenstve. 

  Mgr. Erika Bilá

 • Anglicko – slovenské divadelné predstavenie

   

  Adaptácia knižky J. C. Hronského O smelom zajkovi bola inšpiráciou divadelného centra z Martina, ktorý si pripravili pre základné školy anglicko – slovensko divadelnú hru A bold rabbit . Tohto predstavenia sa zúčastnili dňa 20. 4. 2018 žiaci 3. a 4. ročníka. Predstavenie bolo nahovorené približne 50 % slovenského a 50% anglického slova. Táto forma vyučovania je výbornou príležitosťou ako si hravou, divadelnou  formou  zdokonaliť jazykové kompetencie.

   

  Mgr. Erika Bilá

 • Akadémia tanca Nela

   

  Magický svet tanca je názov programu 20. výročia Akadémie tanca NELA, ktorého sa dňa 17. a 19. 4 2018 zúčastnili žiaci 2. – 4. ročníka. Žiaci spoznali tajomstvo tohto krásneho umenia prostredníctvom predstavenia rôznych druhov tanca napr. balet,  indiánky, latinsko - americký, ľudový, moderný....Obzvlášť pútavé bolo, že sme mohli prísť podporiť naše žiačky Terezku Halasovú, Lauru Hviščovú, Lauru Korečkovú, Annumáriu Štelbackú, Miriam Halasovú a Ailu Sosu , ktoré si zatancovali v tomto veľmi peknom tanečnom projekte. 

  Mgr. Erika Bilá

 • Súťaž - Nie Drogám

  Súťaž - Nie Drogám

  Dňa 20.4.2018 sa naša škola zúčastnila súťažno - zábavného podujatia pre ZŠ s názvom NIE DROGÁM. Súťaž prebiehala na ZŠ Československej armády, kde v silnej konkurencii sme skončili na skvelom I. mieste a postúpili tak do finále, ktoré sa uskutoční 11.mája 2018. Školu reprezentovali: Brigita Pavlinská (6.A), Matúš Pipka (6.A), Tatiana Suchá (7.B), Gregor Muranský (7.B), Lucia Peržeľová (8.A) a Tomáš Ňachaj (8.A). Všetci sa už tešíme na finále.

  Pavol Lacek

 • Exkurzia v TV LUX


  Po mnohých rokoch sa nám opäť podarilo zorganizovať exkurziu do jedinej kresťanskej televízie LUX. Žiaci piateho, šiesteho a siedmeho ročníka navštívili jej pobočku na Jarkovej ulici 17. 4. 2018. Pod vedením zamestnancov televízie si všetci postupne vyskúšali režisérske kreslo, kde sa učili strihať prichádzajúce obrázky, rozlišovať jednotlivé stopy, vydávať pokyny do slúchadiel kameramanov.  Iní  v tom čase skúšali hlásiť do mikrofónu ako moderátori, klásť správne otázky "spolužiakom - hosťom", a to všetko snímať kamerou. Ďakujeme všetkým pracovníkom TV LUX za milé prijatie a trpezlivosť zasväcovať žiakov do tajov televíznej práce. Možno z niektorých vyrastú budúci televízni moderátori či kameramani.  Dušana Kalinayová 

 • Budúci astronómovia?

  28. 3. 2018

  V uplynulých dňoch sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola astronomickej súťaže Čo vieš o hviezdach. Zastúpenie sme mali v dvoch kategóriach. V kategórii žiaci 5.-6.ročníka nás reprezentoval žiak 6.A Samuel Korečko. V kategórii 7.-9.ročník sme mali väčšie zastúpenie. Ondrej Petko (7.A) obsadil celkovo 11.miesto, Benedikt Vajda (8.A) 10.miesto, Bruno Kalinay (7.A) 7.miesto a Marek Štofko (7.A) 6.miesto. Súčasne v čiastkovej súťaži "hviezdna mapa" bol najlepší Bruno Kalinay. Gratulujeme všetkým súťažiacim.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda
  Solivarská 49, 080 05 Prešov
 • 051/7703532
  0911949584 riaditeľka školy
  0904760307 zborovňa školy

Fotogaléria