Navigácia

Zoznam tried

Názov
ŠKD1 Rozvrh
Triedny učiteľ Monika Hrabovecká
ŠKD2 Rozvrh
Triedny učiteľ Monika Gaľová
ŠKD3 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Halasová
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Erika Bilá
Učebňa U-4A
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Bibiana Chovancová
Učebňa U-1A
Foto
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Bibiana Chovancová
Učebňa U-2A
Foto
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Kubániová
Učebňa U-3B
Foto
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Homzová
Učebňa U-3A
Foto
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Pavol Lacek
Učebňa U-4A
Foto
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Halasová
Učebňa U-5A
Foto
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Kropuchová Ferčáková
Učebňa U-6A
Foto
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Ferčáková
Učebňa U-7B
Foto
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Koscelníková
Učebňa U-7A
Foto
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ingrid Alvarez
Učebňa U-8A
Foto

© aScAgenda 2018.0.1104 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda
    Solivarská 49, 080 05 Prešov
  • 051/7703532
    0911949584 riaditeľka školy
    0904760307 zborovňa školy

Fotogaléria