Navigácia

Pondelok 19. 11. 2018
Počet návštev: 1024482

Vitajte na webovej stránke našej školy

kde získate základné informácie o škole, školských

akciách a vyučovaní ...

... a pre všetkých, ktorí čakajú na zvonenie ...

Rozvrh vyučovacích hodín
Ranné schádzanie ŠKD 06.30 – 07.30
1.hodina Dopoludňajšie vyučovanie 07.50 – 08.35
2.hodina 08.45 – 09.30
3.hodina 09.50 – 10.35
4.hodina 10.45 – 11.30
5.hodina 11.40 – 12.25
6.hodina 12.30 – 13.15
7.hodina Odpoludňajšie vyučovanie 13.50 – 14.35
8.hodina 14.45 – 15.30
ŠKD1, ŠKD2

11.30 – 16.30

podľa RH

ŠKD3

12.30 – 14.30

podľa RH

 

Novinky

 • Testovanie sa uskutoční 21.novembra 2018 (streda). Podrobné informácie nájdete na stránke www.nucem.sk

  Testovanie 5 - Dokumenty - Testovanie 5-2018 - Základné informácie T5-2018/1.zásielka

  Povolené pomôcky - len modré gulôčkové pero (príp. aj jedno náhradné).Testovanie bude prebiehať vo vopred určených a označených triedach.Zoznamy žiakov budú na dverách.

  Príchod do školy o 7.30 h (najneskôr o 7.45h), presun do testovaných tried o 7.45 h, začiatok testovania o 8.00 h, koniec testovania o 11.50 h.

 • Dňa 16. 11. 2018 sme boli na školskej púti v Košiach. Program pripravil p. kaplán Pavol Fedorko. Navštívili sme Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice, kde sme mali sv. omšu a našim žiakom boli predstavené priestory seminára. Následne potom sme prešli centrom Košíc a presunuli sme sa do najväčšieho kostola na Slovensku Dómu svätej Alžbety.

  Ďalšie fotky si môžete pozrieť v albume Školská púť

 • Naši deviataci sa 7.novembra zatúlali do brlohu. a to nie len do obyčajného, ale priamo do vedeckého, ktorý tohto roku bol v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Prešove.. V rámci putovného vedeckého brlohu, ktorý organizuje pre žiakov základných škôl Slovenská akadémia vied si deviataci oprášili svoje vedomosti o magnetizme. Pracovníci Experimentálneho ústavu SAV v Košiciach zaujímavou formou ukázali tzv. magický magnetizmus, t.j. javy, ktoré prebiehajú každodenne okolo nás, pričom si ani neuvedomujeme silu a užitočnosť magnetického pola a magnetov.

 • Cieľom celoslovenskej akcie určenej žiakom 1. ročníkov je odporučiť deťom a ich rodičom rôzne druhy športov, na ktoré majú deti predpoklady, v ktorých môžu byť úspešné, resp. ich budú viac baviť vzhľadom na ich pohybové danosti.

  Testovanie sa na našej škole uskutočnilo 26. 10. 2018 v 1. ročníku. Cielene boli vybraní žiaci v tomto veku (pri vstupe do školy), pretože vtedy deti ešte nezačali s riadenou športovou prípravou. Testovanie sa vybraných žiakov „dotkne“ ešte raz - v 3. ročníku – kedy sa bude overovať stabilita nájdených športových predpokladov.

 • Vážení rodičia,

  riaditeľka CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Solivarská 49 v Prešove, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods.10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka poskytuje RIADITEĽSKÉ VOĽNO všetkým žiakom Cirkevnej základnej školy sv. Gorazda v Prešove dňa 29.10.2018.

  Riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude v pondelok 05.11.2018.

  30.10.2018 je štátny sviatok - 100. výročie Deklarácie slovenského národa

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda
  Solivarská 49, 080 05 Prešov
 • 051/7703532
  0911949584 riaditeľka školy
  0904760307 zborovňa školy

Fotogaléria