Navigácia

Utorok 22. 5. 2018
Počet návštev: 917298

Vitajte na webovej stránke našej školy

kde získate základné informácie o škole, školských

akciách a vyučovaní ...

... a pre všetkých, ktorí čakajú na zvonenie ...

Rozvrh vyučovacích hodín
Ranné schádzanie ŠKD 06.30 – 07.30
1.hodina Dopoludňajšie vyučovanie 07.50 – 08.35
2.hodina 08.45 – 09.30
3.hodina 09.50 – 10.35
4.hodina 10.45 – 11.30
5.hodina 11.40 – 12.25
6.hodina 12.30 – 13.15
7.hodina Odpoludňajšie vyučovanie 13.50 – 14.35
8.hodina 14.45 – 15.30
ŠKD1, ŠKD2

11.30 – 16.30

podľa RH

ŠKD3

12.30 – 14.30

podľa RH

 

Novinky

 • V dňoch 15. - 16. mája 2018 sme sa spolu so žiakmi 5., 6. a 7. ročníka vybrali na literárnu exkurziu. Navštívili sme Banskú Štiavnicu, jedno z najkrajších slovenských miest, kde sme mali možnosť navštíviť Banské múzeum v prírode, pozreli sme si hlavné námestie, kde sa nachádza Dom Maríny - veľkej lásky a múzy Andreja Sládkoviča, obdivovali sme aj živý pohyblivý Betlehem. Navštívili sme Nový zámok v Banskej Štiavnici, odkiaľ bol krásny výhľad nielen na celé mesto, ale aj na vzdialenú Kalváriu v Banskej Štiavnici. Naša cesta pokračovala do Kremnice, kde sme boli ubytovaní v penzióne Toliar a kde nás už čakala chutná večera. Druhý deň našej exkurzie bol už slnečnejší a teplejší ako ten prvý. Boli sme si obzrieť centrum Kremnice, navštívili sme Mincovňu a Múzeum gýča v Kremnici. Pokračovali sme až do Kremnických Baní, kde sa nachádza jeden z geografických stredov Európy. Ďalšia cesta, nie tá posledná, nás zaviedla na Národný cintorín v Martine, kde našli miesto svojho posledného odpočinku viaceré známe osobnosti nielen literárneho, ale aj kultúrneho života, medzi nimi aj Martin Kukučín, Ján Smrek, Svetozár Hurban Vajanský, František Hečko, Martin Benka a ďalší. Uctili sme si ich na tomto mieste modlitbou a pokračovali do centra Martina, kde našou poslednou zastávkou bolo Literárne múzeum v Martine. Tam nás už čakala usmiata pani sprievodkyňa, ktorá nás previedla kultúrnym a literárnym životom našej krajiny, predovšetkým obdobím národného obrodenia. Veľká vďaka patrí Pánu Bohu za

 • Slávnosť prvého svätého prijímania

  13. mája 2018 už tradične na Deň matiek pristúpili naši tretiaci k sviatosti Eucharistie, k 1. svätému prijímaniu. Tešíme sa spolu s nimi a vyprosujeme im do srdiečok veľkú lásku ku Kristovi, túžbu prijímať ho čo najčastejšie v Eucharistii a s radosťou rozvíjať svoju nábožnosť. Touto cestou ďakujeme všetkým rodičom, ktorí pomohli akýmkoľvek spôsobom pripraviť túto slávnosť aj posedenie pri raňajkách s pánom kaplánom Pavlom Fedorkom. Dušana Kalinayová

 • Riaditeľka CZŠ s MŠ sv. Gorazda v Prešove vyhlasuje v súlade so zákonom č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

  učiteľ pre primárne vzdelávanie - pracovný pomer na dobu určitú od 1.9.2018 - 31.8.2018

 • Riaditeľka Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda v Prešove

  vypisuje výberové konanie na miesto upratovačky.

  Podmienkou zaradenia do výberového konania je bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, manuálna zručnosť

  Predpokladaný nástup do zamestnania: 1. júl 2018

  K žiadosti je potrebné priložiť:

  - žiadosť o prijatie do zamestnania

  - štruktúrovaný životopis

  - doklady o vzdelaní, rekvalifikáciách

  - sobášny (cirkevný) alebo krstný list

  - odporúčanie kňaza farnosti

  - súhlas so spracovaním osobných údajov

 • Pre žiakov našej školy boli uplynulé štyri týždne v znamení elektronického testovania ich vedomostí a schopností ich uplatnenia v reálnom živote (tzv. gramotnost). Najskôr všetci pätnásťroční žiaci našej školy boli podrobení prieskumu, ktorý raz za tri roky vykonáva medzinárodná agentúra OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní (NUCEM). Toto testovanie je známe pod názvom PISA(2018). Naša škola bola vybraná NUCEMom ako reprezentatívna vzorka spomedzi všetkých 15-ročných žiakov na Slovensku. Výsledky tohto offline testovania budú dostupné po spracovaní vo všetkých zúčastnených štátoch OECD pravdepodobne začiatkom budúceho roku.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda
  Solivarská 49, 080 05 Prešov
 • 051/7703532
  0911949584 riaditeľka školy
  0904760307 zborovňa školy

Fotogaléria