Navigácia

Nedeľa 23. 9. 2018
Počet návštev: 985909

Vitajte na webovej stránke našej školy

kde získate základné informácie o škole, školských

akciách a vyučovaní ...

... a pre všetkých, ktorí čakajú na zvonenie ...

Rozvrh vyučovacích hodín
Ranné schádzanie ŠKD 06.30 – 07.30
1.hodina Dopoludňajšie vyučovanie 07.50 – 08.35
2.hodina 08.45 – 09.30
3.hodina 09.50 – 10.35
4.hodina 10.45 – 11.30
5.hodina 11.40 – 12.25
6.hodina 12.30 – 13.15
7.hodina Odpoludňajšie vyučovanie 13.50 – 14.35
8.hodina 14.45 – 15.30
ŠKD1, ŠKD2

11.30 – 16.30

podľa RH

ŠKD3

12.30 – 14.30

podľa RH

 

Novinky

 • Stretnutie rodičov materskej školy

  Srdečne pozývame rodičov materskej školy na stretnutie 19.9.2018 o 16,15 hod.

  Program:

  Voľba triednych dôverníkov

  Diskusia

 • Plenárne stretnutie rodičov školy

  Srdečne pozývame všetkých rodičov našej školy na plenárne stretnutie, ktoré sa uskutoční 19.9.2018, t.j. v stredu o 16,30 hod. v telocvični školy.

  Program:

  1. Otvorenie, privítanie
  2. Organizácia školského roka 2018/2019, aktivity školy
  3. Školský vzdelávací program
  4. Školský poriadok
  5. Hospodárenie za rok 2017/2018
  6. Rodičovský príspevok na šk. rok 2018/2019
  7. Diskusia
  8. Záver

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční v pondelok 3. septembra 2018 o 8,00 hod. na školskom dvore (v prípade nepriaznivého počasia v telocvični školy) príhovorom a organizačnými pokynmi pre žiakov školy. Slávnostná sv. omša sa začne o 8,30 hod. vo farskom kostole Najsvätejšej Trojice. Po ukončení sv. omše sa žiaci môžu v škole prihlásiť na stravovanie v školskej jedálni a do školského klubu detí. Stravovanie a školský klub detí začína v utorok. Pri stravovaní je podmienka odovzdať do školy vypísanú a rodičmi podpísanú prihlášku na stravovanie. Pokyny k stravovaniu sú na webe školy v časti výdajná školská jedáleň.

 • Ruský jazyk

  Žiaci, ktorí budú navštevovať hodiny ruského jazyka budú potrebovať:

  1 ks zošit 544 a 1ks slovíček na päťminútovky.

  Katolícke náboženstvo

  Žiaci potrebujú 1 ks zošit č. 524 (ak je minuloročný zošit zachovalý, môžu ho samozrejme používať),

  pracovný zošit si zakúpia u svojho katechétu v cene 1,60 €.

 • Piataci a siedmaci budú na hodinách geografie používať pracovný zošit, ktorý už zaplatili na konci predchádzajúceho školského roka, iný zošit nepotrebujú.

  Šiestaci, ôsmaci a deviataci budú potrebovať zošit č. 425 (veľký, štvorčekovaný). Môžu použiť zošit z predchádzajúceho ročníka, ak je zachovalý.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda
  Solivarská 49, 080 05 Prešov
 • 051/7703532
  0911949584 riaditeľka školy
  0904760307 zborovňa školy

Fotogaléria