Navigácia

Utorok 20. 3. 2018
Počet návštev: 884680

Vitajte na webovej stránke našej školy

kde získate základné informácie o škole, školských

akciách a vyučovaní ...

... a pre všetkých, ktorí čakajú na zvonenie ...

Rozvrh vyučovacích hodín
Ranné schádzanie ŠKD 06.30 – 07.30
1.hodina Dopoludňajšie vyučovanie 07.50 – 08.35
2.hodina 08.45 – 09.30
3.hodina 09.50 – 10.35
4.hodina 10.45 – 11.30
5.hodina 11.40 – 12.25
6.hodina 12.30 – 13.15
7.hodina Odpoludňajšie vyučovanie 13.50 – 14.35
8.hodina 14.45 – 15.30
ŠKD1, ŠKD2

11.30 – 16.30

podľa RH

ŠKD3

12.30 – 14.30

podľa RH

 

Novinky

 • V zmysle § 3 ods.10 Vyhlášky MŠ VVaŠ SR č. 518/2010 o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách a podľa §150 ods. 5 Zákona MŠ VVaŠ SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, riaditeľka udeľuje riaditeľské voľno, dňa 21.3.2018, žiakom 1. - 8. ročníka našej školy, z dôvodu organizačného zabezpečenia Testovania 9 -2018. Oddelenie ŠKD bude v prevádzke podľa požiadaviek rodičov.

 • Košická arcidiecéza ako zriaďovateľ Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda, Solivarská 49, 080 05 Prešov, v súlade s § 20 ods. 3 písm. c) zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje čas zápisu do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2018/2019 od 4. apríla 2018 do 6. apríla 2018 v budove Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda.

  4. apríla zápis prebehne o 16,00 hod., v ostatné dni od 8,00 hod do 17,30 hod.

 • 13.marec 2018 bol dňom, kedy sme sa my, žiaci 7.A, 7.B a 6.A, v rámci marca - mesiaca knihy, vybrali do pobočky Knižnice P.O.Hviezdoslava v Prešove, kde na nás už s úsmevom čakala známa slovenská spisovateľka Gabriela Futová. Keďže je obľúbená hlavne u mladých čitateľov svojimi vtipnými a zaujímavými textami, chceli sme sa s ňou osobne stretnúť a položiť jej zopár otázok nielen o jej tvorbe, ale aj o jej osobnom živote. Pani Futová ochotne a s humorom jej vlastným odpovedala na všetky naše zvedavé otázky a pridala aj niečo navyše. Dozvedeli sme sa čo to aj o jej deťoch, jej láske k zvieratám, o jej snoch, ktoré sa plnia a o tom, ako vymýšľa svoje knižné príbehy. Stretnutie bolo veľmi príjemné, zaujímavé a obohacujúce a dostali sme aj zopár skvelých knižných odporúčaní. Ďakujeme!

 • Podrobnejšie informácie o testovaní a časový harmonogram nájdete na stránke www.nucem.sk.

  Dňa 21.marca 2018 (streda) sa uskutoční Testovanie žiakov 9.ročníka ZŠ -T9 – 2018 na všetkých základných školách.

  Testovanie bude prebiehať vo vopred určených a označených triedach.(8.A a 7.B). Zoznamy žiakov budú na dverách.Príchod do školy o 7.30 h (najneskôr o 7.45h), do testovaných tried prichádzaš s dozorkonajúcim učiteľom o 7.50 h. Začiatok testovania o 8.00 h- učitelia vchádzajú do tried), koniec testovania o 12.00 h (spoločný odchod s dozorkonajúcim učiteľom)

 • Okresné kolo- 5. a 9.ročník

  (21.január 2018)

  Ďakujeme všetkým za záujem a snahu pri riešení úloh domáceho kola.

  Úspešní žiaci postúpili do okresného kola.

  Umiestnenie v okresnom kole:

  1. 1.miesto – Halasová Klára 5.A
  2. 3.miesto – Kurimská Alžbeta 5.A
  3. 4.miesto – Ballon Dominik 5.A

  GRATULUJEME !

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda
  Solivarská 49, 080 05 Prešov
 • 051/7703532
  0911949584 riaditeľka školy
  0904760307 zborovňa školy

Fotogaléria