Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Mária Kertysová KER Rozvrh
Riaditeľka
Kabinet: riaditeľňa
marikakertysova@gmail.com
 
 
PaedDr. Ján Pavlinský PAV Rozvrh
Zástupca
Vedie krúžok: Astronomický
Vedie krúžok: Basketbalový krúžok
Kabinet: kancelária ZRŠ
jan.dominik@centrum.sk
 
 
Ing. Ingrid Alvarez ALV Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.A
Vedie krúžok: Matematické cvičenia
Vedie krúžok: Matematický krúžok
Kabinet: zborovňa ISCED2a
ingridalvarezczs@gmail.com
 
 
Mgr. Erika Bilá BIL Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Vedie krúžok: Vševedko
Kabinet: zborovňa ISCED1
bilaerika@yahoo.com
 
 
Mgr. Gabriela Birošová BIR Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Dizajnerskz krúžok
Kabinet: zborovňa ISCED2a
gabika.medvedova@gmail.com
 
 
Mgr. Marta Daráková DAR Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Anglický jazyk
Kabinet: zborovňa ISCED2a
martulienka1@gmail.com
 
 
Mgr. Pavol Fedorko FED Rozvrh
Učiteľ
Kabinet: zborovňa ISCED2a
pavol.fedorko82@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Ferčáková FER Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.B
Vedie krúžok: Spevácky zbor
Kabinet: zborovňa ISCED2a
andelku@gmail.com
 
 
Monika Gaľová GAL Rozvrh
Vychovávateľka ŠKD
Triedna učiteľka: ŠKD2
Kabinet: zborovňa ISCED1
monikagalova100@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Gregová GRE Učiteľ predprimárneho vzdelávania
 
 
Mgr. Adriana Halasová HAL Rozvrh
Triedna učiteľka: ŠKD3
Triedna učiteľka: VI.A
Vedie krúžok: Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry
Kabinet: zborovňa ISCED2a
adrianahalasova.jablonka@gmail.com
 
 
Mgr. Marta Homzová HOM Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
Vedie krúžok: Pohybové hry
Kabinet: kabinet ISCED1
marta.homzova@gmail.com
 
 
Monika Hrabovecká HRA Rozvrh
Vychovávateľka ŠKD
Triedna učiteľka: ŠKD1
Kabinet: zborovňa ISCED1
monika.hrabovecka@zoznam.sk
 
 
Mgr. Bibiana Chovancová CHO Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Triedna učiteľka: III.A
Vedie krúžok: Futbalový krúžok, ml.ž.
Kabinet: zborovňa ISCED1
chovancovabibiana@centrum.sk
 
 
Mgr. Dušana Kalinayová KAL Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Divadielkový krúžok
Vedie krúžok: Paličkovanie
Kabinet: zborovňa ISCED2a
dusanqa@gmail.com
 
 
Silvia Kočvarová Učiteľ predprimárneho vzdelávania
 
 
Mgr. Daniela Koscelníková KOS Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.A
Vedie krúžok: Školský rozhlas
Kabinet: zborovňa ISCED2a
koscelnikova.daniela@gmail.com
 
 
Mgr. Martina Kropuchová Ferčáková KRO Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.A
Vedie krúžok: Čitateľský krúžok
Kabinet: zborovňa ISCED2a
fercakova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Kubániová KUB Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
Vedie krúžok: Prírodovlastivedný krúžok
Kabinet: zborovňa ISCED1
maria.kubaniova@centrum.sk
 
 
Mgr. Pavol Lacek LAC Rozvrh
Triedny učiteľ: V.A
Vedie krúžok: Florbal
Vedie krúžok: Futbalový krúžok, st.ž.
Kabinet: zborovňa ISCED2a
pavollacek@gmail.com
 
 
Mgr. Matúš Poremba POR Rozvrh
Učiteľ
porembamatus@gmail.com
 
 
Bc. Anna Vavreková VAV Učiteľka
vavrekova.anna@gmail.com

© aScAgenda 2018.0.1104 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda
    Solivarská 49, 080 05 Prešov
  • 051/7703532
    0911949584 riaditeľka školy
    0904760307 zborovňa školy

Fotogaléria