Navigácia

Čítankovo - školská knižnica

Galériu fotografií nájdeš na stránke

https://czsgorazdpo.edupage.org/album/?

 

 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc 27. októbra 2014 sme otvorili školskú knižnicu Čítankovo v nových priestoroch /vedľa kaplnky/. Naše pozvanie prijal aj primátor Prešova – JUDr. Pavel Hagyari, ktorý slávnostne prestrihol pásku a prečítal žiakom bájku. Túto milú udalosť príjemne spestrili kultúrnym programom žiaci folklórneho krúžku. Spoločne sme si pozreli priestory knižnice, nové knihy, ale aj záložky do knihy, ktoré zhotovili naši žiaci v rámci česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája – Moja obľúbená kniha. Záložky si vzájomne vymeníme so Základnou školou z Kysuckého Nového Mesta. Po otvorení knižnice sa žiaci prostredníctvom didaktických hier zoznámili so samotnými knihami a ich autormi. V súčasnosti sa školská knižnica nachádza o poschodie vyššie v priestoroch školskej zasadačky.

Pravidlá čitateľa

1.     Vypožičiavanie kníh je bezplatné.

2.    Knihy sa požičiavajú len po predložení čitateľského preukazu.

3.    Každý čitateľ môže mať požičané naraz najviac 2 knihy na dobu 3 týždňov.

4.    Výpožičný čas je možné predĺžiť po dohode so školským knihovníkom.

5.    Vypožičanú knihu si treba skontrolovať, nedostatky nahlásiť knihovníkovi.

6.    Vypožičanú knihu je potrebné vrátiť v takom stave, v akom si ju čitateľ požičal.

7.    Stratenú knižku čitateľ nahradí kúpou novej – rovnakej alebo inej knižky – v hodnote stratenej.

8.    Encyklopédie a časopisy nie je možné si požičať domov. Čitateľ si ich môže čítať /preštudovať/ v knižnici.

 

Knižnica je otvorená každý utorok od 13.30 - 14.00 hod.

Počas školského roka budeme organizovať rôzne čitateľské aktivity, o ktorých Vás budeme informovať.

Tešíme sa z novej knižnice a pozývame žiakov na bližšie stretnutie s knihou!

 

                                                      Školský knihovník: p. uč. Martina Kropuchová Ferčáková

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda
    Solivarská 49, 080 05 Prešov
  • 051/7703532
    0911949584 riaditeľka školy
    0904760307 zborovňa školy

Fotogaléria