Navigácia

Výdajná školská jedáleň Evidenčný list stravníka

Výdajná školská jedáleň

Výdajná školská jedáleň

 

Kontakt: Tel.: 051/770 35 32, fax: 051/770 35 32
 

Výdajná školská jedáleň, Solivarská 49, Prešov, ako súčasť Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda, Solivarská 49, Prešov, bola zaradená do siete škôl a školských zariadení SR na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Prevádzkovateľom výdajnej školskej jedálne je ACEM s.r.o. vývarovňa, Petrovany 230, tel. 0918 899 065, www.acem.sk, obchod@acem.sk

Dôležité informácie:

Každý nahlásený stravník si vydvihne v škole na začiatku školského roka svoj evidenčný list (prihlášku) so svojím variabilným symbolom a následne uhradí obedy poštovou poukážkou alebo prevodom. 

 

Jedálny lístok: 

Jedálny lístok bude zverejnený týždeň vopred. Systém cez www.strava.cz vás taktiež bude informovať o mesačných úhradách na Vašom stravovacom účte. 

Zmena predplatného 

V prípade zmeny predplatného na nasledujúci mesiac bude oznam zverejnený na internete ako aj na výveske stravovacieho zariadenia. 

Stravovací čip: 

Prvý čip dostanete zdarma. Pri strate čipu zaplatíte 3 €. Daným čipom sa budete musieť prihlasovať na obed cez dané prihlasovacie zariadenie v jedálni. Žiak je povinný nosiť čip na obedy!!!
 

Odhlasovanie z obeda

Odhlásenie z obeda je možné uskutočniť najneskôr do 13:00 HODINY predchádzajúceho dňa cez internet, alebo telefonicky na telefónne číslo 0918 899 065

 

Odhlasovanie cez Internet 
1. Internetová stránka: www.strava.cz / v nápovede nájdete informácie o používaní/ 
2. Zariadenie: 9540 
3. Užívateľ: má každý na svojom evidenčnom liste 
4. Heslo: má každý na svojom evidenčnom liste 
5. E-mail: môžete si vypísať váš kontaktný mail 


 

Zaplatená alebo nahlásená strava je označená zelenou kvačkou. Ak sa chcete odhlásiť klikneme na kvačku. Ak vám zmizne - tak ste odhlásený z toho dňa. Nezabudnite kliknúť na odoslať /vľavo hore/. 

Prípadné informácie sú v nápovede resp. 0918 899 065

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda
    Solivarská 49, 080 05 Prešov
  • 051/7703532
    0911949584 riaditeľka školy
    0904760307 zborovňa školy

Fotogaléria