Navigácia

Profil verejného obstarávateľa Plán verejného obstarávania Súhrnné správy o zákazkách s cenami ≥ 1.000 eur bez DPH Súhrnné správy o zákazkách s cenami ≥ 5.000 eur bez DPH Zmluvy - verejné obstarávanie Výzva na predloženie ponuky - Poskytovanie stravovacích služieb pre žiakov a zamestnancov CZŠ sv. Gorazda, Solivarská 49, 080 05 Prešov

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

 

Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda v Prešove (ďalej len "škola") je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

 

Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda, Solivarská 49, 080 05 Prešov

Telefón a fax:   +421 51 7703532

e-mail:              zsmsgorazd@gmail.com

web:                 www.czsgorazdpo.edupage.sk

IČO:                  50639668

DIČ:                  2120399941

 

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda
    Solivarská 49, 080 05 Prešov
  • 051/7703532
    0911949584 riaditeľka školy
    0904760307 zborovňa školy

Fotogaléria