Navigácia

TECHNICKÁ VÝCHOVA

ÚVOD

 

 

                                               

          

                                                             Predmet sa vyučuje v 7. ročníku.

 

 

 SVET PRÁCE

Vzdelávacia oblasť  Človek a svet práce

Predmet sa vyučuje v 7.ročníku.

                           

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda
    Solivarská 49, 080 05 Prešov
  • 051/7703532
    0911949584 riaditeľka školy
    0904760307 zborovňa školy

Fotogaléria