Navigácia

Stránky predmetovej komisie Prvouka

O predmetoch

Drahí študentistránky tejto predmetovej komisie sú momentálne v príprave.

Nájdete tu informácie o predmetoch spadajúcich pod našu predmetovú komisiu ako aj aktuálne informácie.

Naši učitelia majú možnosť tieto stránky online meniť takže môžete tu očakávať aktuálne a hlavne presné informácie.Pozn. ak nechcete mať pre túto predmetovú komisiu stránky, môžete ju zmazať a tento úvodný text sa nebude na Vašich stránkach zobrazovať.

Na druhej strane ale môžete text ľubovoľne pomeniť (ak máte meno a heslo na prihlásenie) a sprístupniť Vašim žiakom informácie o tomto predmete alebo predmetovej komisii.

Stránka môže mať viac podstránok s ľubovoľne dlhým textom, formátovaním a obrázkami.

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda
    Solivarská 49, 080 05 Prešov
  • 051/7703532
    0911949584 riaditeľka školy
    0904760307 zborovňa školy

Fotogaléria