Navigácia

Vlastiveda

O predmete

VLASTIVEDA

 

 

 

Všimli ste si, koľko zaujímavých vecí sa nachádza okolo nás?

Málokedy si to uvedomujeme, koľko
krás pre nás príroda alebo ľudia vytvorili.


Vlastivedou sa môžu žiaci naučiť deti všímať si svoje okolie,

obdivovať kvety, stromy, parky,prírodne krásy, budovy, sochy, námestia,

všímať si, čo je nové v obci,

prípadne, čo sa stratilo alebo zmenilo

a ako sa mení svet okolo nás.

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda
    Solivarská 49, 080 05 Prešov
  • 051/7703532
    0911949584 riaditeľka školy
    0904760307 zborovňa školy

Fotogaléria