Navigácia

Stránky predmetovej komisie Hudobná výchova

O predmetoch

Hudobná výchova:

Metódy a formy práce:

      Na hodinách hudobnej výchovy sa budú využívať tieto metódy a formy práce:

skupinové vyučovanie, návšteva hudobných podujatí, besedy, zážitkové metódy dialóg a diskusia, imitačná a kombinovaná metóda osvojovania piesní, improvizácia

Učebné zdroje:

   Učebnice: Hudobná výchova pre 6. ročník základných škôl, Langsteinová E., Felix B., Bratislava, slovenské pedagogické nakladateľstvo 2004.

Internetové stránky zamerané na hudbu, hudobné ukážky zo 6. ročníka

   Učebnice: Hudobná výchova pre 5. ročník základných škôl, Langsteinová E., Felix B., Bratislava, slovenské pedagogické nakladateľstvo 2003.

Internetové stránky zamerané na hudbu, hudobné ukážky zo 5. ročníka

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda
    Solivarská 49, 080 05 Prešov
  • 051/7703532
    0911949584 riaditeľka školy
    0904760307 zborovňa školy

Fotogaléria