Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Mária Kertysová KER Rozvrh
Riaditeľka
Kabinet: riaditeľňa
gorazd.kertysova@gmail.com; zsmsgorazd@gmail.com
 
 
PaedDr. Ján Pavlinský PAV Rozvrh
Zástupca
Vedie krúžok: Astronomický
Vedie krúžok: Basketbalový krúžok
Kabinet: kancelária ZRŠ
gorazd.pavlinsky@gmail.com; jan.dominik@centrum.sk
 
 
Ing. Ingrid Alvarez ALV Rozvrh
Triedna učiteľka: 6A
Vedie krúžok: Cvičenia z matematiky
Vedie krúžok: Matematický krúžok
Kabinet: zborovňa ISCED2a
gorazd.alvarez@gmail.com
 
 
Mgr. Veronika Banasová BAN Rozvrh
Triedna učiteľka: 1B
Vedie krúžok: Folklórny krúžok
gorazd.banasova@gmail.com
 
 
Mgr. Erika Bilá BIL Rozvrh
Triedna učiteľka: 2A
Vedie krúžok: Vševedko
Kabinet: zborovňa ISCED1
gorazd.bila@gmail.com
 
 
Mgr. Gabriela Birošová BIR Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: zborovňa ISCED2a
gorazd.birosova@gmail.com
 
 
Monika Brodová BRO Učiteľka predprimárneho vzdelávania
gorazd.brodova@gmail.com
 
 
Mgr. Marta Daráková DAR Rozvrh
Triedna učiteľka: 5A
Vedie krúžok: Konverzácia v ANJ II
Kabinet: zborovňa ISCED2a
gorazd.darakova@gmail.com
 
 
Mgr. Ivana Duraniková DUR Učiteľka predprimárneho vzdelávania
gorazd.duranikovai@gmail.com
 
 
Mgr. Pavol Fedorko FED Rozvrh
Učiteľ
Kabinet: zborovňa ISCED2a
gorazd.fedorko@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Ferčáková FER Rozvrh
Triedna učiteľka: 8B
Vedie krúžok: Konverzácia v ANJ
Vedie krúžok: Spevácky zbor
Kabinet: zborovňa ISCED2a
gorazd.fercakova@gmail.com
 
 
Monika Gaľová GAL Rozvrh
Vychovávateľka ŠKD
Triedna učiteľka: ŠKD1
Kabinet: zborovňa ISCED1
gorazd.galova@gmail.com
 
 
Mgr. Adriana Halasová HAL Rozvrh
Triedna učiteľka: 7A
Kabinet: zborovňa ISCED2a
gorazd.halasova@gmail.com
 
 
Mgr. Marta Homzová HOM Rozvrh
Triedna učiteľka: 1A
Vedie krúžok: Konverzácia v ANJ III
Kabinet: RŠF-U15
gorazd.homzova@gmail.com
 
 
Monika Hrabovecká HRA Rozvrh
Vychovávateľka ŠKD
Triedna učiteľka: ŠKD2
Vedie krúžok: Školský klub detí
Kabinet: zborovňa ISCED1
gorazd.hrabovecka@gmail.com
 
 
Mgr. Bibiana Chovancová CHO Rozvrh
Triedna učiteľka: 4A
Triedna učiteľka: 4B
Vedie krúžok: Futbalový krúžok, ml.ž.
Kabinet: zborovňa ISCED1
gorazd.chovancova@gmail.com
 
 
Mgr. Dušana Kalinayová KAL Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Paličkovanie
Kabinet: zborovňa ISCED2a
gorazd.kalinayova@gmail.com
 
 
Silvia Kočvarová Učiteľka predprimárneho vzdelávania
gorazd.kocvarova@gmail.com
 
 
Mgr. Daniela Koscelníková KOS Rozvrh
Triedna učiteľka: 9A
Vedie krúžok: Školský rozhlas
Kabinet: zborovňa ISCED2a
gorazd.koscelnikova@gmail.com
 
 
Bc. Júlia Kotuličová KOT Učiteľka predprimárneho vzdelávania
gorazd.kotulicova@gmail.com
 
 
Mgr. Martina Kropuchová Ferčáková KRO Rozvrh
Triedna učiteľka: 8A
Vedie krúžok: Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry
Kabinet: zborovňa ISCED2a
gorazd.kropuchova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Kubániová KUB Rozvrh
Triedna učiteľka: ŠKD3
Kabinet: zborovňa ISCED1
gorazd.kubaniova@gmail.com
 
 
Mgr. Simona Mátéová MAT Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Futbalový krúžok, st.ž.
Vedie krúžok: Gymnastická príprava
gorazd.mateova@gmail.com
 
 
Mgr. Matúš Poremba POR Rozvrh
Učiteľ
gorazd.poremba@gmail.com
 
 
Mgr. Alexandra Spišáková SPI Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: zborovňa ISCED1
sasa.kacnikova@gmail.com
 
 
Dominika Šimková SIM Učiteľka predprimárneho vzdelávania
gorazd.simkova@gmail.com
 
 
Mgr. Anna Vavreková VAV Rozvrh
Triedna učiteľka: 3A
Vedie krúžok: Šikovníček
gorazd.vavrekova@gmail.com

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda
    Solivarská 49, 080 05 Prešov
  • 051/7703532
    0911949584 riaditeľka školy
    0904760307 zborovňa školy

Fotogaléria