Navigácia

 • Vianočné prázdniny

  Vianočné prázdniny sa v tomto školskom roku 2018/2019 skončia v pondelok 7. januára 2019. Školské vyučovanie sa začne v utorok 8. januára 2019.

  Príjemné prázdniny!

 • Vianočná akadémia

  Pán Boh zaplať za každú chvíľu. Požehnané Vianočné sviatky prajú pedagógovia a učitelia CZŠ s MŠ sv. Gorazda. 

  Ďalšie fotky vo fotoalbume akcii

 • Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane

  Dňa 18. 12. 2018 sme sa s pánom kaplánom Porembom a p. uč. Kalinayovou vybrali do rodiska Anky Kolesárovej, Vysokej nad Uhom. Konala sa tam  arcidiecézna súťaž cirkevných škôl Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane.  

  Témou tohto ročníka súťaže bola, nám veľmi milá, blahoslavená Anka Kolesárová. Súťaž začala v kostole svätou omšou, ktorú celebroval otec biskup Marek Forgáč. Po skončení sme sa presunuli do Domčeka, kde sme si ako družstvo zasúťažili v príjemnej atmosfére. Popasovať sme sa museli  s vedomostným testom, tajničkou a skladačkou. Boli sme skvelý tým a podarilo sa nám pre našu školu získať zlaté pásmo. Obohatil nás aj otec Pavol Hudák svojim slovom a úsmevom Anka je nám veľkým vzorom do ďalších dní. Terezka Žarnayová, Františka Daráková a Aila Sosa, žiačky VIII. A  

 • Vianočná akadémia a burza

  Srdečne pozývame všetkých rodičov, starých rodičov, bývalých žiakov našej školy a priateľov školy na vianočnú burzu a akadémiu, ktorá sa uskutoční 20.12.2018 v priestoroch našej školy o 16,00 hod.

 • Vianoce v múzeu

  Dňa 13. 12. 2018 naši žiaci boli súčasťou programu Vianoce v múzeu. Vystúpili žiaci materskej školy, žiaci ŠKD a žiaci 1.a 2. stupňa. Všetkým žiakom a učiteľom, ktorí reprezentovali našu školu Ďakujeme. 

 • Ekotopfilm

  Naši žiaci sa dňa 10. 12. 2018 zúčastnili festivalu Ekotopfilm, ktorý je svojou tradíciou nastraším podujatím tohto druhu v rámci SR. Premietané ukážky filmov medzinárodnej produkcie boli zamerané na environmentálnu výchovu a podporu vzťahu deti k prírode. Program je nesený v duchu odkazu „Zmeníme sa my či príroda?“ a prináša inšpiratívne návody, ako môže každý prispieť k ochrane životného prostredia.

 • Divadelné predstavenie Vianočná rozprávka

  Divadelné predstavenie Vianočná rozprávka, nám do školy priniesla  krásnu vianočnú atmosféru dňa 7. 12. 2018.. Herci divadla Portál, naučili žiakov  aká je dôležitá pomoc v domácnosti.  Predstavenie bolo krásne, vtipné a zábavné. Žiakom aj učiteľom sa veľmi páčilo. Dúfame, že žiaci nezabudnú na pomoc  mamičkám aj oteckom pri vianočných prípravách.

 • Mikulášska návšteva

  Mikulášku dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku, Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš a mnohé ďalšie piesne a básne odzneli pre Mikuláša, ktorý k nám zavítal dňa  6. 12. 2018. Veľkú radosť urobil nielen žiakom a učiteľom základnej školy ale aj malým škôlkárom.  

  Viac fotiek si môžete pozrieť vo Fotoalbume  akcii.     

 • Vianoce v múzeu

  Srdečne Vás pozývame prežiť s nami Vianoce v múzeu, dňa 13.12.2018 o 16,00 hod., kedy vystúpia žiaci našej školy s pásmom vianočných piesní a kolied.

 • Ako svätá Lucia...

  Žiaci  IX. A sa rozhodli, že v rámci duchovnej obnovy počas dňa patróna ich triedy chcú zažiť niečo výnimočné. Po dohovore s triednou p. učiteľkou a pánom kaplánom Porembom sa vybrali do denného stacionára pre seniorov na Sekčove. Ich patrónka sv. Lucia vo svojej dobe prichádzala k núdznym a väzneným  a prinášala im jedlo, či iné potrebné veci. Vždy to robila s ochotným srdcom na úkor vlastného pohodlia či zdravia. Chuť rozdávať radosť a prinášať nádej trpiacim ju síce stáli život, ale vyniesli ju na oltár, ako sväticu hodnu nasledovania jej príkladu.  Deviataci sa na tento deň starostlivo pripravili.  Nacvičili si krátku dramatizáciu o živote blahoslavenej Anky Kolesárovej, zobrali  pomaranče a mandarínky  a vybrali sa k starkým.   

  Najprv sa zúčastnili svätej omše vo farskom kostole Krista Kráľa, potom sa presunuli do centra k dôchodcom, ktorí ich iž očakávali. Naši deviataci poroznášali medzi seniorov kávu a čaj, ponúkli ich ovocím a po krátkej prestávke im predviedli nacvičené divadielko. Vďační diváci im vrelo zatlieskali a keďže už opadol prvotný ostych, posadali si medzi seniorov  a spoločne si zahrali spoločenské hry, karty, zaspievali si, porozprávali o svojej mladosti. Nakoniec sa pod vedením kaplána Matúša pomodlili spoločne posvätný ruženec. Pri lúčení nechýbali vrelé objatia, aj nejaké tie slzičky boli. Deviataci išli do školy šťastní, naplnení a vnútorne obnovení. Ďakujeme za milé prijatie a veríme, že takýchto stretnutí bude pribúdať.      

 • Posvätenie adventných vencov

   

  V pondelok ráno sa v školskej kaplnke zišli všetci tvoriví žiaci, aby pán kaplán Pavol Fedorko  posvätil nimi vytvorené adventné vence. Modlitba posvätenia sa niesla priestormi školy prostredníctvom školského rozhlasu a tak pri tejto udalosti mohli byť, aj keď  sprostredkovane, prítomní všetci žiaci a učitelia našej školy. Len čo pán kaplán ukončil obrad posvätenia, žiaci rozniesli  vence do každej triedy. Pri nich sa budú žiaci počas adventu modliť v triedach  modlitbu pred a po vyučovaní. Zároveň budú viditeľným symbolom blížiacich sa vianočných sviatkov. V kaplne bol umiestnený už tradične ten najkrajší, víťazný, veniec a tak sa môžete aj vy rodičia, či návštevníci našej školy, krátkou modlitbou  zapojiť do prežívania adventu na našej škole.    

 • Škola v múzeu

  Učiť sa dá nielen v škole, ale aj na rôznych miestach. To si na vlastnej koži vyskúšali naši ôsmaci, keď navštívili Krajské múzeum v Prešove. V edukačnom pásme Starý literárny Prešov sa dozvedeli, ktorí známi literáti tu študovali a pôsobili. Spoznali zaujímavosti zo života Jonáša Záborského, P. O. Hviezdoslava či Janka Jesenského. Dozvedeli sa, ako na nádvorí Čierneho orla vyzýval Ľudovít Štúr spolu s Hurbanom vtedajších Prešovčanov do boja za národnú slobodu a vlastný jazyk. Druhý program mal názov „Hutorime po šarisky“. V ňom sa cez zvyky, obyčaje, šarišské noviny a šlabikár, ale aj priraďovaním nárečových slov k spisovným zoznamovali s naším nárečím. Sprevádzali ich pritom múdrosti ujka Lazoríka z Krivian. Nemohli sme sa rozlúčiť ináč ako po šarišsky: „Dzekujeme šumne, bars še nam tu pačilo.“ A pohotová lektorka reagovala: „Nemace zaco, ľem merkujce bo vonka šľisko.“ :-)

 • Súťaž v tvorení adventných vencov

  Ako každý rok, tak aj tento, pred začiatkom adventného obdobia, v skvelej tvorivej atmosfére, vznikali pod rukami šikovných žiakov adventné vence. Bolo naozaj ťažké vybrať ten najkrajší Nakoniec tri najkrajšie vence  nám pomohli vybrať učitelia  a pani riaditeľka. 1. miesto získali žiaci 7. ročníka Matúš a Samuel, 2. miesto získali dievčatá 6. ročníka Adelka a  Klárka a 3. miesta získali Lea a Laura žiačky 9. ročníka. Ostatným žiakom ďakujeme za ich tvorivosť a snahu urobiť čo najkrajší veniec. Víťazom gratulujeme

 • Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka

  Dňa 28.11.2018 sa v ABC – Centre voľného času v Prešove konal 11.ročník okresného kola v Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry, na ktorom našu školu reprezentovala žiačka 8.B Miriam Halasová. Spomedzi bohatej konkurencie účastníkov, ktorí bojovali o prvenstvo v troch kategóriách, a to v teste zo slovenského jazyka a literatúry, v transformácii textu a v ústnej časti, slávnostnom prejave, sa naša Mimka umiestnila na veľmi peknom druhom mieste. Blahoželáme!

 • Korčuliarsky kurz 2. ročník

  Učíme sa zaujímavo a hravo. Od 12. 11. 2018 - 23. 11. 2018 žiaci 2. ročníka absolvovali korčuliarsky kurz v PSK Aréne pod vedením šikovných inštruktorov. Žiaci boli nadšení. Niektorí sa naučili korčuľovať a niektorí sa zdokonalili v brzdení, v jazde vzad, v robení citrónikov. Určite budeme v kurze pokračovať aj o rok. Športu zdar!!!

  Mgr. Erika Bilá 

 • PROJEKTY NA HODINÁCH MATEMATIKY

  Ochrana životného prostredia

  Riešením matematických úloh žiaci zisťovali veľkosť dôsledkov negatívnych vplyvov dopravy, neuváženej ťažby dreva atď. na naše životné prostredie, na naše zdravie. Žiaci získali množstvo nových zaujímavých informácii. Mali možnosť pracovať v skupinách, učili sa svoju prácu prezentovať, navzájom sa hodnotiť, spolupracovať. Pracovali na zaujímavých témach : Význam a ochrana dažďových pralesov, Význam a funkcia lesa, Triedenie a recyklácia odpadu, Doprava a životné prostredie. Vytvorili zaujímavé práce.

  Alvarez

 • PROJEKTY NA HODINÁCH MATEMATIKY

  Zariaďujeme našu izbu

  Žiaci 6.ročníka pracovali na projekte : Zariaďujeme moju izbu" s cieľom rozvíjať u žiakov finančnú gramotnosť. Táto aktivita im umožnila lepšie sa orientovať v cenách tovaru, zvážiť svoje finančné rozhodnutia, zistiť celkové výdavky. Úlohou bolo tiež vypočítať mesačné splátky v prípade sporenia a posúdiť možnosť splácania vzhľadom na príjmy rodiny.

  p. Alvarez

 • Školské kolo olympiády - anglický jazyk

  Vo štvrtok 15. novembra 2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Do tejto náročnej súťaže sa zapojilo 17 žiakov zo 6. až 9. ročníka. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách: do kategórie 1A sa zapojilo 8 žiakov zo 6. a 7. ročníka, do kategórie 1B sa zapojilo 9 žiakov z 8. a 9. ročníka. V písomnej časti olympiády súťažiaci zvládli testy na gramatiku, slovnú zásobu, počúvanie s porozumením a čítanie s porozumením. V ústnej časti absolvovali hranie rolí v danej komunikačnej situácii a tvorbu príbehu podľa obrázka. Na každú z aktivít ústnej časti mali iba dvojminútovú prípravu. Aj keď to bolo náročné, všetci súťažiaci predviedli úctyhodné výkony a získali cennú skúsenosť. V celkovom hodnotení v kategórii 1A získali: 3. miesto - Ondrej Suchár zo 7.A, 2. miesto - Samuel Šarišský zo 6.A a 1. miesto vybojoval Samuel Gromoš zo 7.A. V kategórii 1B obsadili: 3. miesto - Aila Sosa z 8.A, o 2. miesto sa podelili Ema Potočňáková z 8.B a Františka Daráková z 8.A a 1. miesto vybojovala Martina Leláková z 8.B. Víťazi v obidvoch kategóriách nás budú reprezentovať v okresnom kole tejto súťaže v januári 2019. Všetkým blahoželáme a postupujúcim držíme palce.  

 • TESTOVANIE 5-2018

  Testovanie sa uskutoční 21.novembra 2018 (streda). Podrobné informácie nájdete na stránke www.nucem.sk

  Testovanie 5 - Dokumenty - Testovanie 5-2018 - Základné informácie T5-2018/1.zásielka

  Povolené pomôcky - len modré gulôčkové pero (príp. aj jedno náhradné).Testovanie bude prebiehať vo vopred určených a označených triedach.Zoznamy žiakov budú na dverách.

  Príchod do školy o 7.30 h (najneskôr o 7.45h), presun do testovaných tried o 7.45 h, začiatok testovania o 8.00 h, koniec testovania o 11.50 h.

  Žiaci nesmú používať pri riešení úloh z matematiky kalkulačku a rysovacie pomôcky Zakázané sú mobily (vypnuté, odložené v zbernej učebni), tabuľky, rôzne vlastnoručne vyrobené   prehľady vzorcov, pravidiel, atď.

  Ing. Alvarez Ingrid

   

   

   

 • Školská púť do Košíc

  Dňa 16. 11. 2018 sme boli  na školskej púti v Košiach. Program pripravil p. kaplán Pavol Fedorko. Navštívili sme Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice, kde sme mali  sv. omšu a našim žiakom boli predstavené priestory seminára. Následne potom sme prešli  centrom Košíc a presunuli sme  sa do najväčšieho kostola na Slovensku Dómu svätej Alžbety. 

  Ďalšie fotky si môžete pozrieť v albume Školská púť 

   

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda
  Solivarská 49, 080 05 Prešov
 • 051/7703532
  0911949584 riaditeľka školy
  0904760307 zborovňa školy

Fotogaléria