Navigácia

 • Turnaj v malom futbale žiakov

  Dňa 8.12.2017 sa naši žiaci zúčatnili turnaja v malom futbale žiakov ZŠ Košickej arcidiecézy. Turnaj sa konal v Bardejove a naši žiaci predviedli veľmi pekný športový výkon, ktorý im nakoniec nestačil k postupu do finále. Reprezentanti školy: S.Korečko (6.A), M. Petrigáč (7.B), Š.Chovanec, O.Marcin, T.Ňachaj, V.Lapoš, B.Vajda (8.A), J.Homza, M.Pustý,D.Kilian (9.A). Chlapci pre školu vybojovali diplom a futsalovu loptu. Ďakujeme.

 • Divadlo Jonáša Záborského -  Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina

   

  Dňa 7. 12. 2017 žiaci prvého stupňa zažili naozajstnú divadelnú atmosféru v prešovskom Divadle Jonáša Záborského. Predstavenie Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina bolo krásne, plné pekných piesní, poučné a pre deti veľmi zaujímavé.  Najväčší zážitok mali žiaci, ktorí  ešte nikdy neboli v divadle.

  Mgr. Erika Bilá

 • Mikulášska návšteva

  Dňa 6. 12. 2017 bolo v našej škole cítiť malé napätie.  Všetky deti túžobne očakávali vzácnu návštevu. Spočiatku samé neverili, či príde a na nás nezabudne. Nakoniec  Mikuláš prišiel. Bol veľmi milý a hlavne zvedavý. Zaujímal sa hlavne ako sa deti učia, či počúvajú pani učiteľku a rodičov. Žiakom z druhého stupňa kontroloval žiacke knižky alebo ich vyskúšal čo sa učia z matematiky alebo zo slovenského jazyka. Mladší žiaci mu zaspievali pesničky alebo zarecitovali básničky. Všetky šikovné deti dostali sladkú odmenu.  

  Mgr. Erika Bilá

 • Vianoce v múzeu

  Milí rodičia,

  v tomto školskom roku sa naša vianočná burza  a akadémia nebude konať v škole, tak ako tradične.

  Slovenské technické múzeum v Solivare nás poprosilo o spoluprácu pri organizovaní akcie Vianoce v múzeu.

  Týmto Vás srdečne pozývame na prežitie predvianočnej atmosféry spolu s nami

  v Slovenskom Technickom múzeu v Solivare dňa 22. 12. 2017 o 16,00 hod.,

  kde vystúpia aj Vaše deti so svojim vianočným programom.

  Kolektív zamestnancov CZŠ s MŠ sv. Gorazda

   

 • Zasadnutie Rady Združenia GORAZD

  Pozývame členov Rady Združenia na zasadnutie, ktoré sa uskutoční v utorok 5.12.2017 o 17.00 hod v priestoroch školy. (pozvánky boli zaslané jednotlivým členom emailom, prosím ešte u niektorých členov o potvrdenie prijatia emailu. Ďakujem)

  Ing.Alvarez Ingrid

 • 25. výročie založenia školy

  viď. FOTOGRAFIE AKCIÍ                 https://czsgorazdpo.edupage.org/album/?

 • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

  V utorok 28. novembra 2017 sa mohli žiaci, ktorých baví angličtina realizovať v školskom kole olympiády. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách: 5. až 7. ročník v kategórii 1A a 8. a 9. ročník v kategórii 1B. Do olympiády sa celkovo zapojilo 13 žiakov. Žiaci boli v prvej časti súťaže testovaní z gramatiky, slovnej zásoby, z čítania s porozumením a z počúvania s porozumením. V druhej časti olympiády tvorilili príbeh k obrázku a hrali rolu v komunikačnej situácii. Všetci súťažiaci pracovali v tejto náročnej súťaži s maximálnym nasadením.

  Umiestnenia v kategórii 1A získali:

  1. miesto - Aila Sosa, 7. A

  2. miesto - Martina Leláková, 7. B

  3. miesto - Samuel Gromoš - 6. A

  Umiestnenia v kategórii 1B získali:

  1. miesto - Tomáš Vaňo

  2. miesto - Jozef Homza

  3. miesto - Liliana Timková

  Víťazi kategórií nás budú reprezentovať v okresnom kole tejto olympiády.

  Z ich úspechov sa tešíme a pripájame srdečnú gratuláciu.

  Marta Daráková

   

   

 • Šikovný chlapec, šikovné dievča 3. ročník

  14. 11. 2017

  Súťaž Šikovné dievča a Šikovný chlapec je veľmi obľúbenou medzi našimi žiakmi. V tomto  roku hlavným organizátorom bolo ABC – centrum voľného času Prešov. Pre  žiakov 3. ročníka si pripravili  zaujímavé vedomostné a praktické úlohy zamerané na všestranné zručnosti tretiakov.  Do súťaže sa prihlásilo 114 detí z rôznych prešovský škôl. Tento vysoký počet svedčí o tom, že o túto súťaž je naozaj veľký záujem.  Preto nás veľmi teší, že do finálového kola postúpilo 31 žiakov z toho  4 žiaci z našej školy:  Daniela Hasajová, Radoslav Renner, Martin Marcinčin a Matej Macák.  Finálové kolo sa bude konať v marci 2018. Všetkým šikovným tretiakom gratulujeme a budeme pevne veriť, že nás budú úspešne reprezentovať aj naďalej.

  Mgr. Erika Bilá

 • Korčuliarsky kurz

  Od 6. – 15. 11. 2017 sa žiaci druhého ročníka zúčastnili korčuliarskeho kurzu. Na ľad väčšina z nich vstupovala po prvýkrát a s veľkým strachom. Počas celého výcviku sa im venovali skúsení inštruktori a postupne naberali všetci žiaci odvahu. S červenými líčkami a úsmevom na tvári schádzali z ľadu. Spotili veľa tričiek, no stálo to za to, pretože na konci sa z nich stáli perfektní korčuliari.

  Mgr. Jana Semančíková

 • Záložka do knihy spája

  Už po piatykrát sa naša škola zapojila do projektu na podporu čítania Záložka do knihy spája, ktorý organizuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. Tento ročník sa niesol v duchu „Tajuplný svet knižných príbehov“. Naši štvrtáci, piataci a šiestaci s radosťou vyrábali záložky pre žiakov zo Základnej školy v Úľanoch nad Žitavou /okres Nové Zámky/. Pri ich výrobe sa inšpirovali obľúbenými rozprávkami, ale aj peknými citátmi o knihách a čítaní. Odmenou im boli záložky od detí z partnerskej školy. 

  Mgr. Martina Kropuchová Ferčáková

   DSC05997.JPG

   

 • TESTOVANIE 5

  Testovanie sa uskutoční 22.novembra 2017 (streda). Podrobné informácie nájdete na stránke www.nucem.sk. Testovanie 5 - Dokumenty - Testovanie 5-2017 - Základné informácie T5-2017/1.zásielka.

  Povolené pomôcky - len modré gulôčkové pero (príp. aj jedno náhradné). Testovanie bude prebiehať vo vopred určených a označených triedach. Zoznamy žiakov budú na dverách.

  Príchod do školy o 7.30 h (najneskôr o 7.45h), presun do testovaných tried o 7.45 h,    začiatok testovania o 8.00 h, koniec testovania o 11.50 h.. Žiaci nesmú používať pri riešení úloh z matematiky kalkulačku a rysovacie pomôcky. Zakázané sú mobily (vypnuté, odložené v zbernej učebni), tabuľky, rôzne vlastnoručne vyrobené   prehľady vzorcov, pravidiel, atď.

  Alvarez Ingrid

 • The Heroes

  8. novembra 2017 navštívilo 36 žiakov z ôsmeho a deviateho ročníka divadelné predstavenie v anglickom jazyku s názvom The Heroes (Hrdinovia). Tvorcov diela inšpiroval projekt Detský čin roka. Predstavenie bolo nielen vtipné, ale tiež nútilo diváka zamýšľať sa nad skutočnými hodnotami a pravým hrdinstvom, ktoré ostáva v dnešnom svete často nepovšimnuté. Jazyková náročnosť textov bola prispôsobená vekovej kategórii divákov, ktorí konštatovali, že hercom porozumeli. Žiakov doprevádzali vyučujúce anglického jazyka Katarína Ferčáková a Marta Daráková. Už teraz sa tešíme sa na ďalšie umelecké zážitky tohto druhu.

  Marta Daráková

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

  25. 10. 2017

  Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry sa stáva tradičnou súťažou na našej škole. V tomto školskom roku si zmerali sily ôsmi žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí sa potrápili s 25 otázkami v teste, myšlienky rozvírila transformácia textu a napokon sa predstavili ako zdatní rétori rečniaci na danú tému. Všetky tri časti najlepšie zvládli títo žiaci: na 3.mieste sa umiestnil Šimon Ballon z 8.A, 2.miesto obsadil Benedikt Vajda tiež z 8.A a víťazkou sa stala deviatačka Tamara Petrušová. Srdečne blahoželáme! Tamara postupuje ďalej do okresného kola tejto súťaže.  Držíme palce!!!

  Mgr. Martina Kropuchová Ferčáková

 • V Dome mamy Margity...

  27. 10. 2017

  V závere ružencového mesiaca putovali naši piataci do obce Drienica, aby tam v saleziánskom pastoračnom zariadení s názvom Dom mamy Margity prežili požehnaný čas duchovného  výletu. Piatacke trojdnie začalo v pondelok 23. 10. 2017 programom v Sabinove, kam docestovali vlakom. Napriek daždivému počasiu prežili zaujímavý náučný program v Mestskom múzeu a Informačnom centre. Duchovný program začal po príchode do Domu mamy Margity prvou z biblických aktivít pripravených p. kaplánom Pavlom Fedorkom. Každý deň spoločne slávili svätú omšu a modlili sa svätý ruženec za seba i za celý svet. Mali čas na hru a pohyb v prírode. Počas týchto troch dní okúsilo 23 piatakov spolu so svojím triednym učiteľom Pavlom Lacekom, katechétkou Martou Darákovou a p. kaplánom Pavlom Fedorkom, že tento čas im dal Pán.

  viď. fotoalbum akcií

 • Ako na čisté zúbky?

  20. 10. 2017

  Dňa 20. 10. 2017 k nám zavítali na prednášku študentky Strednej zdravotníckej školy s pani učiteľkou Kočišovou. Budúce zdravotníčky žiakov 1. ročníka a žiakov 5. ročníka  naučili, koľko majú žiaci zúbkov, ako sa volajú. Prakticky sme si vyskúšali ako sa zúbky čistia a v závere deti nakreslili ako vyzerá zub, ktorý je pokazený a ako vyzerá zub, ktorý je zdravý.  

  Mgr. Erika Bilá

 • Plavecký výcvik 3. a 4 ročník

  20. 10. 2017

  Aj tento rok sa naši žiaci zúčastnili plaveckého výcviku na Delni. Od 9. 10. - 13. 10. 2017,  žiaci 3. ročníka absolvovali prípravný plavecký výcvik. Pre týchto žiakov to bolo prvé zoznamovanie sa s plaveckými štýlmi  znak a kraul. Niektorí sa po prvý krát báli, ale úspešne to zvládli. Od 16. 10. - 20. 10. 2017 žiaci 4. ročníka absolvovali zdokonaľovací plavecký výcvik. Tu sa žiaci zdokonalili v plávaní kraula a znaku a oboznámili sa s plaveckým štýlom - prsia.  Žiaci 4. ročníka dokázali pri záverečnom preverovaní vedomostí  preplávať 200 m plaveckou technikou, ktorá im najviac vyhovovala. 

  Mgr. Erika Bilá

 • Milión detí sa modlí ruženec

  Dnes o 9:00 sme prerušili vyučovanie, aby sme sa modlitbou desiatku ruženca pripojili k celosvetovej výzve organizácie "Kirche in not" zjednotitť sa pri modlitbe posvätného ruženca a takto vyprosovať pokoj a mier na celom svete. Už niekoľko rokov sa 18. 10. o deviatej hodine miestneho času, deti vo viac ako 70 krajinách sveta spoločne modlia za tento  úmysel. Modlitba zaznievala cez školský rozhlas a tak zjednotila všetkých, od najmenších žiakov až po najstarších zamestnancov.

  Mgr. Dušana Kalinayová, katechétka   

 • Deviataci na duchovnej obnove

  V stredu 11. 10. 2017 sa naši deviataci v doprovode p. uč. triednej Ingrid Alvarez  a p. uč. Dušany Kalinayovej vybrali na Sigord na trojdňovú duchovnú obnovu. Všetci sa na ňu tešili a  zodpovedne pripravovali. Obnova prebiehala v gr. kat. zariadení Centrum pre rodinu, kde už niekoľko rokov prichádzajú žiaci našej školy na podobné duchovné pobyty. O sväté omše, zamyslenia a modlitbové stretnutia sa staral pán kaplán Matúš Poremba. Žiaci mali možnosť uvažovať nad vzťahmi k sebe,  ale aj k svojim blízkym, či k opačnému pohlaviu. Program výborne dopĺňali aj hostia: rehoľná sestra Helena Torkošová OFM, ktorá rozprávala o svojom duchovnom povolaní  a  dlhoročnej evanjelizačnej činnosti medzi mladými ľuďmi v Prešove, ale aj v Kazachstane a Majka Brandysová, ktorá sa podelila o svoju skúsenosť s  povolaním  do manželstva a k materstvu. Dievčatám odpovedala aj na niektoré nejasné otázky ohľadom puberty a dospievania, zachovania sebaúcty a čistoty. Celý pobyt umocňovala krásna príroda a športové aktivity s pánom kaplánom, či prechádzky po okolitých chodníkoch. Naši deviataci sa na duchovnej obnove veľmi dobre cítili, veľa sa spoločne modlili, ale sa aj nasmiali a poriadne si zašportovali. Veríme, že všetko to dobré, čo Duch Svätý do nich v tomto čase zasial, prinesie hojnú úrodu pri výbere strednej školy, ale aj v ich rodinách.    

  Mgr. Dušana Kalinayová

  viď. fotoalbum akcií

 • Žiacka školská rada

  9. 10. 2017

  Dnes sa uskutočnilo prvé zasadnutie novovzniknutej žiackej školskej rady, ktorá reprezentuje žiakov druhého stupňa. Rada má 9 členov a od dnešného dňa ju vedie riadne zvolená deviatačka Stanka Sokolová. Týchto deväť šikovných žiakov má za úlohu pomáhať učiteľom, spolužiakom i škole svojou kreativitou a organizačnými schopnosťami. Pozvanie na prvé zasadnutie prijala aj pani riaditeľka Mária Kertysová.

  Mgr. Marta Daráková, koordinátorka 

 • Pomohli sme...

  7. 10. 2017

  Koncom septembra sme sa po druhý raz zapojili do celoslovenskej zbierky BIELA PASTELKA na pomoc slepým a slabozrakým. Napriek tomu, že sme menšia škola, k celkovej sume vyzbieranej v Prešovskom kraji (22 368,12 €) sme prispeli čiastkou 40,91 €. Aj takýmto spôsobom učíme našich žiakov pomáhať tým, ktorí to naozaj potrebujú.

  Mgr. Marta Daráková

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda
  Solivarská 49, 080 05 Prešov
 • 051/7703532
  0911949584 riaditeľka školy
  0904760307 zborovňa školy

Fotogaléria