Navigácia

 • Duchovný výlet piatakov

  Aktuálni piataci absolvovali svoj duchovný výlet v dňoch 15. až 17. októbra. Tento ročník výletu bol výnimočný aj tým, že sa ho zúčastnili všetci piataci, čiže 24 detí. Nebeský Otec im doprial dokonalé počasie v nádhernom prostredí Centra pre rodinu na Sigorde. O duchovný program sa postaral p. kaplán Pavol Fedorko v spolupráci s tr. učiteľkou  Martou Darákovou a p. vychvávateľkou Monikou Gaľovou.

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

  17.10.2018 sa na našej škole konala Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C pre žiakov 8. a 9. ročníka. Žiaci sa popasovali s tromi časťami olympiády, gramatickým testom, transformáciou textu a ústnou časťou, v ktorej nám mali porozprávať o ich najkrajšom zážitku z výletu v Tatrách. Na 3. mieste sa spomedzi 9 účastníkov umiestnila Viktória Novická z 8.A, na 2. mieste Gregor Muranský z 8.B a prvenstvo získala Miriam Halasová taktiež z 8.B, ktorá nás bude reprezentovať v okresnom kole.  Avšak treba povedať, že všetci zúčastnení patria medzi úspešných riešiteľov, lebo všetci získali potrebný počet bodov: 40 a viac! Všetkým našim šikovným žiakom srdečne blahoželáme!

 • Slovensko našimi očami

  V dňoch 1.-4.10.2018 na našej škole pod vedením p.uč.Ferčákovej a Darákovej prebiehal projekt z anglického jazyka pod názvom Slovensko našimi očami. Projekt prebiehal na hodinách anglického jazyka v 5.,6. a 7.ročníku v rámci Európskeho dňa jazykov, kt. je každoročne 26.9. Vybraní žiaci z 8. a 9.ročníkov si pre svojich mladších spolužiakov pripravili krátke prezentácie a následne kvíz s otázkami na rôzne témy, napr.: kultúrne pamiatky na Slovensku, zvyky a tradície na Slovensku, osobnosti Slovenska, geografia Slovenska a iné. Starší žiaci sa takto nachvíľu stali učiteľmi a obohatili nás nielen o nové vedomosti o našej vlasti a aj škole, ale spestrili aj slovnú zásobu v angličtine. Prezentácie boli veľmi zaujímavé, inšpiratívne, ale aj veselé. Znovu nás utvrdili v tom, že máme veľmi šikovných žiakov.

 • Výprava za poznaním do IQ Landie

  Sme prvákmi sotva mesiac a už sme  zažili toľko nového!

  Okrem toho, že si zvykáme na život ozajstného žiaka, spoznávame okolie, spolužiakov a pani učiteľky, dňa 19. 9. podnikli sme aj  výpravu za poznaním do IQ Landie – tam sme si skúsili zákony prírody na rôznych interaktívnych pultoch, paneloch, monitoroch tzv. robotoch. Teraz  vieme, ako sa na svet pozerá včielka, kôň, ale aj človek s poruchou zraku.

  Žiaci 1.A a 1.B

  V. Banasová

   

 • Posvätenie školských tašiek žiakom 1. ročníka

  Aby sa nám v škole darilo, dňa 14. 9. 2018  nám bola venovaná svätá omša, na ktorej nám pán kaplán posvätil aktovky. Veríme, že teraz budeme do školy chodiť každý deň s radosťou a prežijeme tam veľa pekných rôčkov. 

 • Pasovanie žiakov 1. ročníka do Cechu študenského

  Mysleli sme si, že sme v rozprávke, keď  nás dňa 14. 9. v triedach navštívili ozajstní rytieri! Do stavu žiackeho nás mohol veliteľ svojím mečom pasovať len vtedy, keď sme sľúbili, že budeme statoční,  múdri a pobožní. A my sme to rady sľúbili. 

 • Didaktické hry žiakov 1 stupňa

  Na školskom dvore a záhrade sme dňa 7. 9. 2018  prežili jeden deň plný zábavy a hier. Poriadne sme sa zapotili, kým sme prešli všetkými  stanovišťami a splnili neľahké úlohy.  Sladkú odmenu si zaslúžil každý, zamaškrtili sme si. 

 • Pozvánka

  Stretnutie rodičov materskej školy

  Srdečne pozývame rodičov materskej školy na stretnutie 19.9.2018 o 16,15 hod. 

  Program:

  Voľba triednych dôverníkov

  Diskusia

 • Pozvánka

  Plenárne stretnutie rodičov školy

  Srdečne pozývame všetkých rodičov našej školy na plenárne stretnutie, ktoré sa uskutoční 19.9.2018, t.j. v stredu o 16,30 hod. v telocvični školy.

  Program:

  1. Otvorenie, privítanie
  2. Organizácia školského roka 2018/2019, aktivity školy
  3. Školský vzdelávací program
  4. Školský poriadok
  5. Hospodárenie za rok 2017/2018
  6. Rodičovský príspevok na šk. rok 2018/2019
  7. Diskusia
  8. Záver

   

 • Otvorenie školského roka 2018/2019

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční v pondelok 3. septembra 2018 o 8,00 hod. na školskom dvore (v prípade nepriaznivého počasia v telocvični školy) príhovorom a organizačnými pokynmi pre žiakov školy. Slávnostná sv. omša sa začne o 8,30 hod. vo farskom kostole Najsvätejšej Trojice. Po ukončení sv. omše sa žiaci môžu v škole prihlásiť na stravovanie v školskej jedálni a do školského klubu detí. Stravovanie a školský klub detí začína v utorok. Pri stravovaní je podmienka odovzdať do školy vypísanú a rodičmi podpísanú prihlášku na stravovanie. Pokyny k stravovaniu sú na webe školy v časti výdajná školská jedáleň.

  Po ukončení sv. omše žiaci 1. ročníka sa spolu s rodičmi presunú do školy, kde sa stretnú s triednou učiteľkou a vedením školy. Žiaci 2.-9.ročníka môžu po skončení sv. omše ísť domov.

   

  Oznam pre rodičov deti materskej školy

  V pondelok 3. septembra 2018 sa začína aj prevádzka materskej školy o 8,00 hod. na školskom dvore a o 8,30 hod. sv. omšou vo farskom kostole Najsvätejšej Trojice v Solivare. Po ukončení sv. omše sa rodičia s deťmi presunú do materskej školy, kde sa stretnú s učiteľkami MŠ. Zároveň v tento deň bude aj rodičovské stretnutie. Po ukončení rodičovského stretnutia deti odchádzajú domov s rodičmi. Riadna prevádzka MŠ začína od utorka 4.9.2018.

  Zároveň prosíme rodičov detí, ktoré ešte nenavštevovali našu materskú školu, aby nezabudli priniesť potvrdené tlačivo o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa navštevovať kolektív detí v materskej škole a to najneskôr v utorok 4.9.2018.

 • Pomôcky na ruský jazyk, pomôcky na katolícke náboženstvo

  Ruský jazyk

  Žiaci, ktorí budú navštevovať hodiny ruského jazyka budú potrebovať:

  1 ks zošit 544 a 1ks slovíček na päťminútovky.

   

  Katolícke náboženstvo

  Žiaci potrebujú 1 ks zošit č. 524 (ak je minuloročný zošit zachovalý, môžu ho samozrejme používať),

  pracovný zošit si zakúpia u svojho katechétu v cene 1,60 €.

   

   

 • Pomôcky na geografiu

  Piataci a siedmaci budú na hodinách geografie používať pracovný zošit, ktorý už zaplatili na konci predchádzajúceho školského roka, iný zošit nepotrebujú.

  Šiestaci, ôsmaci a deviataci budú potrebovať zošit č. 425 (veľký, štvorčekovaný). Môžu použiť zošit z predchádzajúceho ročníka, ak je zachovalý.

 • Pomôcky na anglický jazyk v 5. - 9. ročníku

  V novom školskom roku budú žiaci potrebovať: 

  1 ks zošit 524 (na slovnú zásobu),

  1 ks zošit 544,

  pracovný zošit je potrebné zakúpiť u svojho učiteľa angličtiny za 7,50 €,

  učebnice dostanú žiaci na prvej hodine angličtiny (prosíme dostatočne obaliť).

   

   

 • Pomôcky pre prvákov

   

  V prípade, že chcete nakúpiť pre svojho prváka pomôcky ponúkame Vám predbežný zoznam pomôcok, ktoré môžete postupne priniesť do školy v priebehu septembra a podľa pokynov triednej učiteľky, ktoré dostanete v prvý deň v škole:

  • uterák, tekuté mydlo, 4x toaletný papier, vyťahovacie vreckovky
  • úbor na telesnú výchovu - tričko, tepláková súprava, ponožky, tenisky s bielou podrážkou, nie cvičky
  • prezuvky - pevná obuv bez čiernej podrážky
  • pomôcky na výtvarnú výchovu - vodové farby, temperové farby, malá paleta, štetec plochý č.10/12, štetec ohrúhly č. 6/8, nádoba na vodu, nožnice (nie špicaté), farebný papier (obyčajný nie samolepiaci), lepidlo 2 ks - vysúvaciu tyčinku aj tekuté, čierny tuš, voskovky (12 ks), výkresy A4 - 20 ks, výkresy A3 - 20 ks,  náčrtový alebo kancelársky papier - ľubovoľné množstvo, môže byť použitý z jednej strany z kancelárie, plastelína, fólia alebo obrus na lavicu, staré tričko VŠETKO DONIESŤ V PRIEBEHU SEPTEMBRA V KRABICI OD TOPÁNOK  ALEBO V PLASTOVOM BOXE , OZNAČENÉ MENOM
  • peračník - farbičky 12 ks, ceruzka č. 1, 2 (mäkká) minimálne 3 ks, atramentové pero (stačí od novembra),   strúhadlo, guma,  zmizík neodporúčam - nekupovať!,
  • zošity č. 511 - na písanie, cvičná písanka -  5 ks 
  • zošity č. 511 s pomocnou linajkou  - 3 ks
  • zošit č. 512 - 5 ks - na matematiku
  • zošit č. 624 - 2 ks – ZRKADIELKO, ŠKD – slovníček
  • zošit č. 410 - 3 ks – Prvouka , Anglický jazyk,
  • zošit č. 440  -  Kreslenie
  • zošit č. 510 - 1 ks -  Náboženstvo
  • Všetky zošity označiť menom a napísať názov predmetu
  • ŽIACKU KNIŽKU NEKUPOVAŤ - zabezpečí škola, údaje o škole a učiteľovi nevypisovať, len údaje o dieťati a rodičov.

  Do zrkadielka prosíme na prvú stranu napísať údaje, ktoré potrebujeme:

  meno dieťaťa, bydlisko, telefón domov

  meno otca, telefón do práce, telefón domov (mobil), email

  meno matky, telefón do práce, telefón domov (mobil), email

  meno ošetrujúceho lekára, zdravotná poisťovňa

   

 • Pomôcky pre druhákov

  Hygienické vrecúško - uterák, 4x toaletný papier, 2x vyťahovacie vreckovky, tekuté mydlo nekupovať máme z minulého roka 

  Telesná výchova - tričko, tepláková súprava, ponožky, tenisky s bielou podrážkou, nie cvičky

  Prezuvky - pevná obuv bez čiernej podrážky

  Výtvarná výchova -   vodové farby, temperové farby, malá paleta, štetec plochý č.10/12, štetec okrúhly č. 6/8, nádoba na vodu, nožnice (nie špicaté), farebný papier (obyčajný nie samolepiaci), lepidlo 2 ks - vysúvaciu tyčinku aj 1 ks tekuté, čierny tuš, voskovky (12 ks), výkresy A4 - 20 ks, výkresy A3 - 10 ks,  náčrtový alebo kancelársky papier - ľubovoľné množstvo, môže byť použitý z jednej strany z kancelárie, plastelína, fólia alebo obrus na lavicu, staré tričko VŠETKO DONIESŤ V PRIEBEHU SEPTEMBRA V KRABICI OD TOPÁNOK  ALEBO V PLASTOVOM BOXE , OZNAČENÉ MENOM

  Peračník - atramentové pero, Tornádo alebo bombičkové nie gumovacie, 3 ceruzky, guma, strúhadlo, farebné farbičky, zmizík nekupovať 

  Zošity:  ANJ -  č. 420,

              PVO-č. 420

              SJL- č.512 - 6 ks

              MAT-č. 523 5ks

              KNB- č.520

              HUV- notový

              Kreslenie - 440 

              Zrkadielko- 2ks

    Žiacku knižku – nekupovať, zabezpečí škola, 

   

 • Pomôcky pre tretiakov

   

  Potrebné je počas prvého týždňa zakúpiť zošity na jednotlivé predmety. 

  • uterák, tekuté mydlo, 4x toaletný papier ,  vyťahovacie vreckovky 2x,  hygienické vrecúško nepotrebujeme
  • úbor na telesnú výchovu - tričko, tepláková súprava, ponožky, tenisky s bielou podrážkou, nie cvičky
  • prezuvky - pevná obuv bez čiernej podrážky
  • pomôcky na výtvarnú výchovu - vodové farby, temperové farby, malá paleta, štetec plochý č.10/12, štetec okrúhly č. 6/8, nádoba na vodu, nožnice (nie špicaté), farebný papier (obyčajný nie samolepiaci), lepidlo - vysúvaciu tyčinku aj tekuté, čierny tuš, voskovky (12 ks), výkresy A4 - 20 ks, výkresy A3 - 20 ks, náčrtový alebo kancelársky papier - ľubovoľné množstvo, môže byť použitý z jednej strany z kancelárie, plastelína, fólia alebo obrus na lavicu, staré tričko VŠETKO DONIESŤ V PRIEBEHU SEPTEMBRA V KRABICI OD TOPÁNOK OZNAČENÉ MENOM
  • peračník - farbičky 12 ks, ceruzky 2 ks, atramentové pero alebo gumovacie, strúhadlo, gumu, zmizík, prepisovacie pero
  • zošity č. 523 – Slovenský jazyk 1 ks, Diktáty 1 ks, Domáce diktáty 1 ks, SJL čítanie 1 ks, Anglický jazyk 2ks, Matematika – 1ks, Rozcvičky z matematiky 1 ks Prírodoveda 1ks, Vlastiveda 1ks ( spolu 6 ks)
  • zošit č. 624 - 1 ks  - slovníček (zrkadielko)
  • zošit č. 520 - 4 ks – geometria, prírodoveda, vlastiveda, náboženstvo
  • zošit na hudobnú výchovu 
 • Pomôcky pre štvrtákov

   

  Potrebné je počas prvého týždňa zakúpiť zošity na jednotlivé predmety. Ďalšie veci  môžete doniesť postupne počas celého mesiaca septembra.

  • uterák, tekuté mydlo, 4x toaletný papier, vyťahovacie vreckovky, hygienické vrecúško nepotrebujeme
  • úbor na telesnú výchovu - tričko, tepláky alebo krátke nohavice,   ponožky, tenisky s bielou podrážkou, nie cvičky
  • prezuvky - pevná obuv bez čiernej podrážky
  • pomôcky na výtvarnú výchovu - vodové farby, temperové farby, malá paleta, štetec plochý č.10/12, štetec okrúhly č. 6/8, nádoba na vodu, nožnice (nie špicaté), farebný papier (obyčajný nie samolepiaci), lepidlo - vysúvaciu tyčinku aj tekuté, čierny tuš, voskovky (12 ks), výkresy A4 - 20 ks, výkresy A3 - 20 ks, náčrtový alebo kancelársky papier - ľubovoľné množstvo, môže byť použitý z jednej strany z kancelárie, plastelína, fólia alebo obrus na lavicu, staré tričko VŠETKO DONIESŤ V PRIEBEHU SEPTEMBRA V KRABICI OD TOPÁNOK OZNAČENÉ MENOM
  • peračník - farbičky 12 ks, ceruzky 2 ks, atramentové pero alebo gumovacie, strúhadlo, gumu, zmizík, prepisovacie pero
  • zošity č. 523 – slovenský jazyk 1 ks, diktáty 1 ks, domáce diktáty 1 ks, čítanie 1 ks, anglický jazyk 2ks, ( spolu 6 ks)
  • zošit č. 544 - 1 ks   matematika  
  • zošit č. 524 – 1 ks rozcvička z mat
  • zošit č. 624 - 1 ks  - ZRKADIELKO
  • zošit č. 520 - 4 ks – geometria, prírodoveda, vlastiveda, náboženstvo
  • zošit na hudobnú výchovu
  • ŽIACKU KNIŽKU NEKUPOVAŤ - zabezpečí škola, údaje o škole a učiteľovi nevypisovať, len údaje o dieťati a rodičov.
 • Pieseň pre Svätého Otca

   

  Dňa 23.5.2018 sa v Stropkove konal už 23.ročník súťaže Pieseň pre Svätého Otca, ktorý organizuje CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove. Našu školu reprezentovala Františka Daráková zo 7.A s piesňou Poklad od Simy Martausovej. Jej krásny hlas  a prevedenie piesne odcenila aj odborná poroda na čele s pani Zacharovou zlatým pásmom, z čoho sa všetci tešíme a Františke blahoželáme. 

   

 • Literárna noc

  Už tradične sa konala v našej škole literárna noc 18. mája 2018 pre žiakov 7. A a 7. B triedy, na ktorú sa tešili. Formou zábavnej súťaže, pantomímy a prerozprávania príbehu si zopakovali a rozšírili poznatky z literatúry a slovenčiny. Nechýbalo ani športové vyžitie vo forme florbalu a bowlingu. Ráno odchádzali žiaci s pocitom, že aj noc v škole môže byť zábavná a zmysluplná.  p. uč. Kropuchová a p. uč. Ferčáková

 • Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

  Riaditeľka CZŠ s MŠ sv. Gorazda v Prešove vyhlasuje v súlade so zákonom č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

  učiteľ pre primárne vzdelávanie - pracovný pomer na dobu určitú od 1.9.2018 - 31.8.2018

  učiteľ pre primárne vzdelávanie - pracovný pomer počas zastupovania materskej a rodičovskej dovolenky

  učiteľ pre predprimárne vzdelávanie – pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2019 (4 pracovné miesta)

  Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť

  • overené kópie dokladov o vzdelaní

  • profesijný životopis

  • krstný, prípadne sobášny (cirkevný) list

  • odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača

  • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov

  Od úspešného uchádzača budeme pred podpisom zmluvy vyžadovať výpis z registra trestov a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

  Ostatné predpoklady:

  • schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu

  • pozitívny vzťah k deťom a k mládeži

  Termín a miesto výberového konania:

  Termín: oznámený bude uchádzačom písomne 5 dní pred výberovým konaním

  Miesto:  Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda

                Solivarská 49

                080 05 Prešov

  Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je potrebné zaslať osobne alebo poštou (rozhodujúci je dátum podania na pošte) alebo osobne do 1. júna 2018 na adresu školy. Na výberové konanie budete pozvaní emailom, preto je potrebné uviesť Vaše aktuálne údaje.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda
  Solivarská 49, 080 05 Prešov
 • 051/7703532
  0911949584 riaditeľka školy
  0904760307 zborovňa školy

Fotogaléria