Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Astronomický 5.-9.roč., zvyšovanie kompetencií v oblasti teoretickej astronomie a astrofyziky
Basketbalový krúžok 5.-9.roč., rozvoj basketbalových zručností
Cvičenia z matematiky 9.roč., príprava na T9, a strednú školu
Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry 9.roč., príprava na strednú školu
Folklórny krúžok 1.-4.roč., rozvoj rytmickej pohyblivosti a upevňovanie národného folklórneho povedomia
Futbalový krúžok, ml.ž. 2.-4.roč., rozvoj futbalových zručností
Futbalový krúžok, st.ž. 5.-9.roč., rozvoj futbalových zručností
Gymnastická príprava
Konverzácia v ANJ
Konverzácia v ANJ II 5.-7.roč., rozvoj komunikácie, reálie angl. hovoriaciacich krajín
Konverzácia v ANJ III vyhradené pre kretiakov
Matematický krúžok 6.-8.roč., rozširovanie a prehlbovanie učiva
Paličkovanie 3.-9.roč., tvorba čipiek, moderné trendy
Pohybové aktivity - Mažoretky
Spevácky zbor 3.-9.roč., príprava na sv.omše, šk.akcie
Šikovníček 1.-2.roč., rozvoj pohybových zručností
Školský klub detí
Školský rozhlas 6.-9.roč., príprava a realizácia školského vysielania
Vševedko pohybové a výtvarné zručnosti prvákov

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda
    Solivarská 49, 080 05 Prešov
  • 051/7703532
    0911949584 riaditeľka školy
    0904760307 zborovňa školy

Fotogaléria