Navigácia

Zoznam tried

Názov
ŠKD1 Rozvrh
Triedny učiteľ Monika Gaľová
ŠKD2 Rozvrh
Triedny učiteľ Monika Hrabovecká
ŠKD3 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Kubániová
1A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Homzová
Učebňa 1A-U09
1B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Banasová
Učebňa 1B-U10
2A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Erika Bilá
Učebňa 2A-U11
3A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Vavreková
Učebňa 3A-U12
Foto
4A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Bibiana Chovancová
Učebňa 4A-U06
Foto
4B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Bibiana Chovancová
Učebňa 4B-U21
Foto
5A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Daráková
Učebňa 5A-U14
Foto
6A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ingrid Alvarez
Učebňa 6A-U47
Foto
7A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Halasová
Učebňa 7A-U48
Foto
8A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Kropuchová Ferčáková
Učebňa 8A-U46
Foto
8B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Ferčáková
Učebňa 8B-U53
Foto
9A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Koscelníková
Učebňa 9A-U49
Foto

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda
    Solivarská 49, 080 05 Prešov
  • 051/7703532
    0911949584 riaditeľka školy
    0904760307 zborovňa školy

Fotogaléria