Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  kabinet ISCED1 U-15 Mgr. Marta Homzová
  kaplnka KDS
  knižnica U-59
  knižnica žiacka U-59A
  posilňovňa TEV2
  školské dielne die
  telocvičňa TEV1
  U-1A U-11
  U-2A U-10
  U-3A U-12
  U-3B U-21
  U-4A U-12
Foto U-5A U-14
Foto U-6A U-48
Foto U-7A U-46
Foto U-7B U-53
Foto U-8A U-49
  U-9A U-47
  U-DEL U-06
Foto U-JAZ U-JAZ
  zahrada zah

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.08.2018

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda
    Solivarská 49, 080 05 Prešov
  • 051/7703532
    0911949584 riaditeľka školy
    0904760307 zborovňa školy

Fotogaléria