Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  kabinet ISCED1 U-15 Mgr. Marta Homzová
  kaplnka KDS Rozvrh
  knižnica U-59
  knižnica žiacka U-59A Rozvrh
  posilňovňa TEV2 Rozvrh
  školské dielne die Rozvrh
  telocvičňa TEV1 Rozvrh
  U-1A U-11 Rozvrh
II.A
  U-2A U-10 Rozvrh
III.A
  U-3A U-12 Rozvrh
IV.A
  U-3B U-21 Rozvrh
III.B
  U-4A U-12 Rozvrh
I.A
V.A
Foto U-5A U-14 Rozvrh
VI.A
Foto U-6A U-48 Rozvrh
VII.A
Foto U-7A U-46 Rozvrh
VIII.A
Foto U-7B U-53 Rozvrh
VII.B
Foto U-8A U-49 Rozvrh
IX.A
  U-9A U-47 Rozvrh
  U-DEL U-06
Foto U-JAZ U-JAZ Rozvrh
  zahrada zah

© aScAgenda 2018.0.1104 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda
    Solivarská 49, 080 05 Prešov
  • 051/7703532
    0911949584 riaditeľka školy
    0904760307 zborovňa školy

Fotogaléria