Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  1A-U09 1A Rozvrh
1A
  1B-U10 1B Rozvrh
1B
  2A-U11 2A Rozvrh
2A
  3A-U12 3A Rozvrh
3A
  4A-U06 4A Rozvrh
4A
  4B-U21 4B Rozvrh
4B
Foto 5A-U14 5A Rozvrh
5A
Foto 6A-U47 6A Rozvrh
6A
Foto 7A-U48 7A Rozvrh
7A
Foto 8A-U46 8A Rozvrh
8A
Foto 8B-U53 8B Rozvrh
8B
  9A-U49 9A Rozvrh
9A
  DIE-U03 DIE Rozvrh
Foto JAZ-U50 JAZ Rozvrh
  KAPL-U20 KAPL Rozvrh
  KNI-U59 KNIZ Rozvrh
  RŠF-U15 RŠF Rozvrh
Mgr. Marta Homzová
  TEV1-U71 TEL Rozvrh
  TEV2-U72 TEV2 Rozvrh
  zahrada zah

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda
    Solivarská 49, 080 05 Prešov
  • 051/7703532
    0911949584 riaditeľka školy
    0904760307 zborovňa školy

Fotogaléria