Navigácia

Školské vzdelávacie programy História školy Školský časopis GORAZDÍK

O škole

Školské vzdelávacie programy

Školský vzdelávací program pre materskú školu:   SkVP_ISCED_0.pdf

Školský vzdelávací program pre 1.-4.ročník:          SkVP_ISCED_1.pdf

Školský vzdelávací program pre 5.-9.ročník:          SkVP_ISCED_2.pdf

Školský vzdelávací program pre ŠKD:                    vychovny_program_SKD.pdf

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda
    Solivarská 49, 080 05 Prešov
  • 051/7703532
    0911949584 riaditeľka školy
    0904760307 zborovňa školy

Fotogaléria