Navigácia

Štvrtok 19. 4. 2018
Počet návštev: 899586

Vitajte na webovej stránke našej školy

kde získate základné informácie o škole, školských

akciách a vyučovaní ...

... a pre všetkých, ktorí čakajú na zvonenie ...

Rozvrh vyučovacích hodín
Ranné schádzanie ŠKD 06.30 – 07.30
1.hodina Dopoludňajšie vyučovanie 07.50 – 08.35
2.hodina 08.45 – 09.30
3.hodina 09.50 – 10.35
4.hodina 10.45 – 11.30
5.hodina 11.40 – 12.25
6.hodina 12.30 – 13.15
7.hodina Odpoludňajšie vyučovanie 13.50 – 14.35
8.hodina 14.45 – 15.30
ŠKD1, ŠKD2

11.30 – 16.30

podľa RH

ŠKD3

12.30 – 14.30

podľa RH

 

Novinky

 • 28. 3. 2018

  V uplynulých dňoch sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola astronomickej súťaže Čo vieš o hviezdach. Zastúpenie sme mali v dvoch kategóriach. V kategórii žiaci 5.-6.ročníka nás reprezentoval žiak 6.A Samuel Korečko. V kategórii 7.-9.ročník sme mali väčšie zastúpenie. Ondrej Petko (7.A) obsadil celkovo 11.miesto, Benedikt Vajda (8.A) 10.miesto, Bruno Kalinay (7.A) 7.miesto a Marek Štofko (7.A) 6.miesto. Súčasne v čiastkovej súťaži "hviezdna mapa" bol najlepší Bruno Kalinay. Gratulujeme všetkým súťažiacim.

 • Koncom mesiaca marec navštívili naši štvrtáci a piataci bábkové divadlo Babadlo v Solivare. Priamo na javisku sa zoznámili s rôznymi typmi bábok a dozvedeli sa niečo o histórii bábkového divadla. Spoznali čaro zákulisia, kde si vyskúšali parochne a kostýmy.Práca s ozvučením a svetlami zaujala najmä chlapcov. Táto exkurzia bola pre nich zaujímavým a zábavným spestrením vyučovania.

  Mgr. Kropuchová Ferčáková

 • Viera v nadradenosť, agresívne správanie, odsudzovanie, predsudky, utláčanie... jedným slovom - rasizmus.V našej škole od 19.3.- 23.3.2018 prebiehal európsky týždeň boja proti rasizmu. V tomto týždni sa konal medzitriedny florbalový turnaj, do ktorého sa zapojili všetky triedy.Táto aktivita žiakov veľmi zaujala a bolo viditeľné, že žiaci sa snažia a sú aktívni.Zapojili sa všetci žiaci z tried, čím sa upevňoval aj triedny kolektív. Celá škola dala týmto najavo, že su proti všetkým formam a prejavom rasizmu.

 • Košická arcidiecéza ako zriaďovateľ Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda, Solivarská 49, 080 05 Prešov, v súlade s § 20 ods. 3 písm. c) zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje čas zápisu do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2018/2019 od 4. apríla 2018 do 6. apríla 2018 v budove Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda.

  4. apríla zápis prebehne o 16,00 hod., v ostatné dni od 8,00 hod do 17,30 hod.

 • Aj v tomto školskom roku 2017/2018 sa žiaci VII.,VIII. a XI. ročníka našej školy v termíne 11.3 - 15.3.2018 zúčastnili lyžiarskeho výcviku, ktorý sa konal v Monkovej doline a v lyžiarskom stredisku Ski Strachan. Výcviku sa zúčastnilo 13 žiakov a 2 pedagogickí pracovníci: E.Bilá, P.Lacek,. Lyžiarsky výcvikový kurz prebiehal podľa výcvikového plánu, ktorý splnil svoj cieľ. Všetci sa veľmi zodpovedne učili a zdokonaľovali v lyžovaní. Najväčší pokrok dosiahli tí žiaci, ktorí nemali žiadny alebo len minimálny kontakt s lyžami, ale nakoniec všetci dokázali bezpečne zlyžovať celý svah. Veľká radosť z ich výkonu potešila nielen ich samotných, ale aj nás ostatných.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda
  Solivarská 49, 080 05 Prešov
 • 051/7703532
  0911949584 riaditeľka školy
  0904760307 zborovňa školy

Fotogaléria