Navigácia

Pondelok 22. 10. 2018
Počet návštev: 1005643

Vitajte na webovej stránke našej školy

kde získate základné informácie o škole, školských

akciách a vyučovaní ...

... a pre všetkých, ktorí čakajú na zvonenie ...

Rozvrh vyučovacích hodín
Ranné schádzanie ŠKD 06.30 – 07.30
1.hodina Dopoludňajšie vyučovanie 07.50 – 08.35
2.hodina 08.45 – 09.30
3.hodina 09.50 – 10.35
4.hodina 10.45 – 11.30
5.hodina 11.40 – 12.25
6.hodina 12.30 – 13.15
7.hodina Odpoludňajšie vyučovanie 13.50 – 14.35
8.hodina 14.45 – 15.30
ŠKD1, ŠKD2

11.30 – 16.30

podľa RH

ŠKD3

12.30 – 14.30

podľa RH

 

Novinky

 • Aktuálni piataci absolvovali svoj duchovný výlet v dňoch 15. až 17. októbra. Tento ročník výletu bol výnimočný aj tým, že sa ho zúčastnili všetci piataci, čiže 24 detí. Nebeský Otec im doprial dokonalé počasie v nádhernom prostredí Centra pre rodinu na Sigorde. O duchovný program sa postaral p. kaplán Pavol Fedorko v spolupráci s tr. učiteľkou Martou Darákovou a p. vychvávateľkou Monikou Gaľovou.

 • 17.10.2018 sa na našej škole konala Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C pre žiakov 8. a 9. ročníka. Žiaci sa popasovali s tromi časťami olympiády, gramatickým testom, transformáciou textu a ústnou časťou, v ktorej nám mali porozprávať o ich najkrajšom zážitku z výletu v Tatrách. Na 3. mieste sa spomedzi 9 účastníkov umiestnila Viktória Novická z 8.A, na 2. mieste Gregor Muranský z 8.B a prvenstvo získala Miriam Halasová taktiež z 8.B, ktorá nás bude reprezentovať v okresnom kole. Avšak treba povedať, že všetci zúčastnení patria medzi úspešných riešiteľov, lebo všetci získali potrebný počet bodov: 40 a viac! Všetkým našim šikovným žiakom srdečne blahoželáme!

 • V dňoch 1.-4.10.2018 na našej škole pod vedením p.uč.Ferčákovej a Darákovej prebiehal projekt z anglického jazyka pod názvom Slovensko našimi očami. Projekt prebiehal na hodinách anglického jazyka v 5.,6. a 7.ročníku v rámci Európskeho dňa jazykov, kt. je každoročne 26.9. Vybraní žiaci z 8. a 9.ročníkov si pre svojich mladších spolužiakov pripravili krátke prezentácie a následne kvíz s otázkami na rôzne témy, napr.: kultúrne pamiatky na Slovensku, zvyky a tradície na Slovensku, osobnosti Slovenska, geografia Slovenska a iné. Starší žiaci sa takto nachvíľu stali učiteľmi a obohatili nás nielen o nové vedomosti o našej vlasti a aj škole, ale spestrili aj slovnú zásobu v angličtine. Prezentácie boli veľmi zaujímavé, inšpiratívne, ale aj veselé. Znovu nás utvrdili v tom, že máme veľmi šikovných žiakov.

 • Sme prvákmi sotva mesiac a už sme zažili toľko nového!

  Okrem toho, že si zvykáme na život ozajstného žiaka, spoznávame okolie, spolužiakov a pani učiteľky, dňa 19. 9. podnikli sme aj výpravu za poznaním do IQ Landie – tam sme si skúsili zákony prírody na rôznych interaktívnych pultoch, paneloch, monitoroch tzv. robotoch. Teraz vieme, ako sa na svet pozerá včielka, kôň, ale aj človek s poruchou zraku.

  Žiaci 1.A a 1.B

  V. Banasová

 • Aby sa nám v škole darilo, dňa 14. 9. 2018 nám bola venovaná svätá omša, na ktorej nám pán kaplán posvätil aktovky. Veríme, že teraz budeme do školy chodiť každý deň s radosťou a prežijeme tam veľa pekných rôčkov.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Gorazda
  Solivarská 49, 080 05 Prešov
 • 051/7703532
  0911949584 riaditeľka školy
  0904760307 zborovňa školy

Fotogaléria